Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 14 lutego 2009 r.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" przyjął do wiadomości treść listu otwartego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z dnia 12 stycznia 2009 r. Treść tego listu stała się powszechnie znana w środowisku sędziów, wywołując  nieprzychylne komentarze.

Czytaj więcej...

Stanowisko Zarządu Oddziału SSP "Iustitia" w Ostrołęce odnośnie potrzeby kontynuowania protestów środowiska sędziowskiego z dnia 11 lutego 2009 r.

Członkowie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia w Ostrołęce generalnie stoją na stanowisku, że Zarząd Główny SSP "Iustitia" powinien kontynuować realizację uchwał Zebrania Delegatów w Zegrzu, w tym w zakresie protestów środowiska sędziowskiego do czasu spełnienia naszych postulatów choćby w części.

Czytaj więcej...

Uchwała Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" w Suwałkach z dnia 6.02.2009 r.

Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział w  Suwałkach podtrzymują  swoje  stanowisko  zawarte  w  uchwale  oddziału z  dnia 12.12.2008.  

Czytaj więcej...

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26.01.2009 r.

     Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie podjęło uchwałę następującej treści: 

Czytaj więcej...

Stanowisko Sędziów Krakowskich z dnia 29.01.2009 r.

             Sędziowie zebrani w dniu 29.01.2009 r. opowiadają się za kontynuowaniem akcji protestacyjnej w postaci:

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w Kielcach z dnia 30 stycznia 2009 r.

         Działając z upoważnienia zebrania członków Oddziału SSP Iustitia w Kielcach,  wyrażamy stanowczą wolę dalszego prowadzenia działań mających na celu naprawę wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz doprowadzenia do tego, aby wynagrodzenia Sędziów osiągnęły godny poziom, o którym mowa w art. 178 ust. 2 Konstytucji.

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Polska naprawdę wstaje z kolan, ale nie tak, jak chciałby tego PiS

Uznaliśmy, że wszystko, co wywalczono w 1989 roku, będzie dane na zawsze. A okazało się, że obecna władza w dwa lata kilkoma ustawami zdemolowała porządek prawny w kraju. Poszło im łatwo, bo przez całe lata środowisko sędziowskie odseparowało się od społeczeństwa - Krystian Markiewicz

 

 

Zmiany w ustawie o KRS, SN i sądach powszechnych

Teraz po wymianie ponad 170 prezesów i wiceprezesów jest za późno na takie rozwiązania. Większość zmian jest tylko pozorna, bo w obecnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości praktycznie nic nie zmieni - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Radio i telewizja

Zmiany w Sądzie Najwyższym

- komentarz rzecznika Iustitii Bartłomieja Przymusińskiego

tvn24.pl