WŁADZE

Krystian Markiewicz

prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz, prezes

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Prezes Śląskiego Oddziału w Katowicach, Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, członek Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, członek stałego Zespołu przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającego przy Ministrze Sprawiedliwości do końca działalności KKPC, Redaktor Naczelny Kwartalnika SSP „Iustitia”, członek kolegiów redakcyjnych „Polskiego Procesu Cywilnego”, „ADR. Arbitraż i Mediacja”, wykładowca i autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu postępowania cywilnego i prawa ustrojowego.

Tomasz Marczyński

Tomasz Marczyński, wiceprezes ds. organizacyjnych

Od 1997r. Sędzia Sądu Rejonowego w Bełchatowie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich. W latach 2010-11 członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, zaś w latach 2011-13 Członek jego Zarządu i Przewodniczący Zespołu Dyscyplinarnego. Od wielu lat jest żeglarzem i organizatorem zlotów uczestników Forum Sędziów.

Wojciech Buchajczuk

Wojciech Buchajczuk, wiceprezes ds. finansowych

Sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, V Wydział Karny. W latach 2003 – 2007 asesor sądowy w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. Od 2007 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, a od 2009 r. sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie. Od początku służby sędziowskiej orzekający w sprawach karnych. W Iustitii od 2008 roku. W latach 2009 – 2014 r. Wiceprezes Oddziału Warszawskiego SSP „Iustitia”, a od 2014 r. do 2017 r. Prezes tego Oddziału. W latach 2010 – 2013 członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Od 2016 r. Wiceprezes Zarządu SSP „Iustitia”.

Bartłomiej Przymusiński

Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy, członek zarządu

Sędzia Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto, X Wydział Gospodarczy. Karierę sędziowską rozpoczął od asesury w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie (2003-2007), następnie jako sędzia pracował w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie (do 2008r.), a obecnie jest sędzią gospodarczym Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto. Maratończyk. Komisarz Oddziału w Poznaniu.
e-mail: rzecznik@iustitia.pl, tel. +48 502-60-30-40

Joanna Hetnarowicz-Sikora

Joanna Hetnarowicz-Sikora, członkini zarządu

 Sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Po ukończeniu aplikacji sądowej w 2005 roku kolejno orzekała: w Sądzie Rejonowym w Chojnicach (Wydział Grodzki i Wydział Cywilny), Sądzie Rejonowym w Miastku (Wydział Cywilny i Wydział Karny) i w Sądzie Rejonowym w Słupsku, gdzie od 2011 roku związana jest z Wydziałem Karnym, pełniąc nadto funkcję koordynatora do spraw współpracy międzynarodowej w sprawach karnych i praw człowieka. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.  Od 2008 roku nieprzerwanie członek SSP Iustitia, przy czym od 2018 roku jest wiceprezesem Oddziału Słupskiego. Pasjami czyta, amatorsko trenuje sporty siłowe.

Dorota Zabłudowska

Dorota Zabłudowska, członkini zarządu

W służbie sędziowskiej od 2002 r., najpierw jako asesor, później sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku (poprzednio Sądu Rejonowego w Gdańsku). Zaangażowana w edukację prawną młodzieży i dorosłych, w swoim sądzie pełni funkcję koordynatora do spraw współpracy ze szkołami. Od 2018 r. Wiceprezes Oddziału Gdańskiego SSP „Iustitia”, od 2019 r. pełni funkcję rzecznika. Laureat Honorowej Odznaki Iustitii 2019.

Małgorzata Stanek

Małgorzata Stanek, członkini zarządu

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Ukończyła wydział prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Po zdaniu egzaminu sędziowskiego nieprzerwanie pracuje w wydziale cywilnym. Od 1999 roku orzeka w I Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Członek założyciel oddziału łódzkiego Iustitii. Od 2010 roku wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ale od 2018 roku nie jest już zapraszana do prowadzenia zajęć. Członek kolegium redakcyjnego Kwartalnika Iustitia. Zawodowo zainteresowana prawem własności intelektualnej. Prywatnie biega amatorsko, nałogowo czyta książki i słucha audiobooków. Mężatka, dorosły syn.

Arkadiusz Tomczak

Arkadiusz Tomczak, członek zarządu

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Po ukończeniu aplikacji sądowej w Warszawie, od 1998 r. do 2014 r. orzekał w wydziałach karnych kolejno: Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza, Sądu Okręgowego w Warszawie. Od 2014 r. sędzia sądu administracyjnego. Absolwent studiów podyplomowych: „Prawo europejskie dla sędziów” (UMCS w Lublinie), „System ochrony praw człowieka w Polsce” (UJ w Krakowie), „Prawo karne materialne i procesowe” (UJ w Krakowie). Od 2001 r. nieprzerwanie członek Oddziału Warszawskiego SSP Iustitia. Członek Rady Fundatorów Fundacji Edukacji Prawnej Iustitia.
Tomasz Zawiślak

Tomasz Zawiślak, członek zarządu

Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia. W 2003 r. otrzymał nominację sędziowską do Sądu Rejonowego w Oleśnicy. Od 2006 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia, obecnie w I Wydziale Cywilnym. Specjalista do spraw egzekucyjnych. Autor kilku publikacji z zakresu postępowania cywilnego. Od 2010 r. członek Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika IUSTITIA, od kilku lat zastępca redaktora naczelnego Kwartalnika. Od 2013 r. zaangażowny w projekt „Edukacja Prawna Młodzieży” we Wrocławiu. Prywatnie biegacz i miłośnik muzyki rockowej.

Katarzyna Kałwak

Katarzyna Kałwak, członkini zarządu

Sędzia Sądu Rejonowego w Oleśnie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Po ukończeniu aplikacji sądowej w 1992 r. orzekała w Sądzie Rejonowym w Chorzowie, a od lipca 1995 r. w Sądzie Rejonowyn w Oleśnie do nadal. W sądzie tym pełniła funkcję prezesa, z której została odwołana 18 grudnia 2017 r.  faxem przed ukończeniem kadencji,  decyzją ministra Zbigniewa Ziobry,  skutkiem wprowadzonej reformy prawa o ustroju sądów powszechnych, ktora pozwalała przez okres sześciu miesięcy odwoływać prezesów i wiceprezesów w trakcie trwania ich kadencji bez zachowywania ogólnych wymogów. W 2005 roku ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa europejskiego  na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełni funkcję Prezesa Oddziału Opolskiego Iustitii od  lutego 2018 r. do nadal oraz Szefowej Zespołu Medialnego SSP Iustitia. Jest Laureatką Honorowej Odznaki Iustitii 2019 r. Pasjonatka turystyki krajowej.  Mężatka, trójka dorosłych dzieci.

Kadencja władz Stowarzyszenia upływa 2 kwietnia 2025 r.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

BartlomiejStarosta

Bartłomiej Starosta, przewodniczący

Sędzia Sądu Rejonowego w Sulęcinie, Wydział I Cywilny, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2005-2008 asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie (sprawy karne, cywilne, wieczystoksięgowe), od 2008 r. sędzia tego Sądu w Wydziale Cywilnym. Przez dwie kadencje Prezes Oddziału SSP „Iustitia” w Gorzowie Wlkp. W latach 2011-2013 członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Od 2017 r. Przewodniczący Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów. Laureat Honorowej Odznaki Iustitii 2019.

MonikaCiemiega

Monika Ciemięga, członkini

Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2003-2007 asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Opolu (Wydziały Gospodarczy i Rodzinny), od 2007 r. sędzia tego Sądu, w latach 2013-2017 wiceprezes. Od 2018 r. Wiceprezes Oddziału Opolskiego SSP „Iustitia”. Od lutego 2019 r. członek Zarządu Fundacji Edukacji Prawnej Iustitii. Współzałożycielka i współorganizatorka Opolskiej Kafejki Prawnej. Kocha kino i podróże. Laureat Honorowej Odznaki Iustitii 2019.

Jarosław Łuczaj

Jarosław Łuczaj, członek

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W latach 1999-2001 asesor Sądu Rejonowego w Radomiu, a w latach 2001-2008 sędzia tego Sądu, następnie przeniesiony do Sądu Rejonowego w Szydłowcu, którego prezesem był do 2012 r. Na skutek tzw. reformy Gowina – sędzia Sądu Rejonowego w Przysusze. Od 2015 do 2017 r. sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu. Od 2018 r. prezes Oddziału SSP „Iustitia” w Radomiu. Laureat Honorowej Odznaki Iustitii 2021. Amator dobrej muzyki i turystyki górskiej.

Kadencja upływa 2 kwietnia 2025r.