NAGRODA IUSTITII

Nagroda przyznawana jest osobom, które wyróżniły się działaniami na rzecz propagowania zasad praworządności wśród obywateli oraz obrony praworządności na świecie w 3 kategoriach: dziennikarz, prawnik, obrońca praworządności nie będący dziennikarzem ani prawnikiem. Pierwsza i dotąd jedyna edycja Nagrody miała miejsce w 2021 r. z okazji Gali 30-lecia Stowaryszenia. W Kapitule Nagrody zasiadają: członkowie Zarządu SSP „Iustitia”, Laureaci Obywatelscy Honorowej Odznaki Iustitii, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej SSP „Iustitia”.

Mariusz Jałoszewski – dziennikarz (nagroda przyznana w 2021 r.)

Mariusz Jałoszewski

Mariusz Jałoszewski – autor w serwisie OKO.press, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

Hanna Waśko – obrońca praworządności (nagroda przyznana w 2021 r.)

Hanna Waśko

Hanna Waśko – Wrocławianka. Absolwentka nauk politycznych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz London School of Economics.

Stypendystka brytyjskiego Hansard Society oraz American Jewish Committee. Strateg, od 15 lat związana z branżą PR. Stworzyła Big Picture. Działa na rzecz zaangażowania branży w praktyki pro bono.

Wspiera pro bono tych, którzy walczą na pierwszej linii frontu o praworządność i prawa człowieka w Polsce: sędziów, nauczycieli, lekarzy, organizacje pacjentów, represjonowanych liderów organizacji społecznych.

Yavuz Aidyn – prawnik (nagroda przyznana w 2021 r.)

Yavuz Aydin

Yavuz Aidyn – sędzia z Turcji, który musiał uciekać z rodziną, gdy zaczęły się masowe aresztowania sędziów, prokuratorów, nauczycieli, wojskowych.  Wspierał sędziego Igora Tuleyę. Obrońca praw kobiet w Afganistanie.