DZIAŁASZ W POLITYCE?

Przeczytaj nasze projekty ustaw

Stowarzyszenie Iustitia jest aktywnym uczestnikiem debaty publicznej i czynnie uczestniczy w tworzeniu lepszego prawa, zapewniając wiedzę ekspercką. Dla rozwiązania kluczowych problemów polskiego sądownictwa, istotne jest uchwalenie ustaw, które zapewnią, że sądy w Polsce będą sprawne, sprawiedliwe i stabilne. Opracowaliśmy gotowe do uchwalenia projekty ustaw, które budują nowoczesne sądownictwo.

Przeczytaj nasze projekty ustaw.

Poznaj nasze opinie

Podczas tworzenia prawa przez Rząd i Sejm, Stowarzyszenie przedstawia swoje opinie na temat projektowanych przepisów. Opinie te mają na celu poprawę jakości stanowionego prawa. Jeśli jesteś zainteresowany naszymi opiniami, znajdziesz je tutaj.

Odkryj nasze raporty i badania opinii publicznej

Raporty Stowarzyszenia dotyczą wybranych zagadnień funkcjonowania sądów, wskazują na to, jaki jest stan rzeczy. Jako pierwsi opublikowaliśmy raport o represjach wobec sędziów „Sędziowie pod presją”. Ten i inne raporty znajdziesz tutaj.

Prowadzimy również regularne badania opinii publicznej. Czy wiesz, że społeczeństwo uważa, że sędziowie nie powinni być bierni i aktywnie bronić praworządności, bo w 2023 r. aż 44% negatywnie oceniało bierność w takich działaniach?

Poznaj wyniki wszystkich naszych badań.

Wesprzyj nasze działania edukacyjne

Elementy prawa, wiedza o prawach dziecka, obywatela to nieodzowny element edukacji. Świadomi obywatele to mądre społeczeństwo i dojrzała demokracja. Prowadzimy zajęcia i warsztaty dla uczniów w każdym wieku. Edukacja obywatelska powinna być stałym elementem programu w szkołach. Zorganizuj w lokalnym samorządzie akcje edukacji prawnej przy wsparciu naszego koordynatora do spraw edukacji.