DZIAŁASZ SPOŁECZNIE?

Jako Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, z dumą wspieramy i promujemy działania na rzecz państwa prawa oraz edukacji prawnej. Wierzymy, że zaangażowanie obywatelskie jest kluczowe w utrzymaniu niezależności wymiaru sprawiedliwości od wpływów politycznych i stanowi fundament praworządności.

Co to jest Praworządność?

Praworządność nie ogranicza się jedynie do przepisów i regulacji. To wartość, która chroni Twoje prawa i wolności, gwarantując bezpieczeństwo i równość przed prawem. Twoje prawa, takie jak wolność słowa, prawo do sprawiedliwego procesu, czy prawo do prywatności, są kluczowe, ale pamiętaj też o obowiązkach, które z nich wynikają.

JAK MOŻESZ DZIAŁAĆ AKTYWNIE?

Bądź na bieżąco:
 • Zapisz się na newsletter organizacji zajmujących się tematyką państwa prawa.
 • Obserwuj niezależne organizacje i fora.
 • Śledź stanowiska, opinie i raporty niezależnych organizacji.
Nie bądź obojętny:
 • Zgłaszaj nieprawidłowości do odpowiednich organów.
 • Protestuj i zachęcaj innych do działania wobec naruszeń praw.
 • Udostępniaj informacje w mediach społecznościowych.
Działaj społecznie:
 • Bierz udział w wydarzeniach promujących praworządność.
 • Publicznie wyrażaj swoje opinie.
 • Zgłoś się jako wolontariusz.
  Koordynator wolontariuszy: Sebastian Ciągwa, tel. 665 606 603, sebastian.ciagwa@gmail.com
Twórz własne inicjatywy:
 • Uczestnicz w dyskusjach internetowych.
 • Mobilizuj innych do działania.
 • Szukaj wsparcia dla swoich inicjatyw.

DO POBRANIA

Lista organizacji działających w Polsce w obszarze praw człowieka i praworządności:

Amnesty International
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Fundacja im. Stefana Batorego
Inicjatywa Wolne Sądy
Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS
Krajowa Izba Radców Prawnych
Naczelna Rada Adwokacka
Projekt Rządy Prawa Wspólna Sprawa
Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia
Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia
Tour de Konstytucja

Pamiętaj, że praworządność to nie tylko zadanie władz i instytucji, ale również obowiązek nas wszystkich.
Każdy z nas może przyczynić się do kształtowania sprawiedliwego i demokratycznego społeczeństwa.

Dziękujemy, że jesteś z nami!
Rządy Prawa Wspólna Sprawa!