ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Projekt ustawy o uregulowaniu skutków uchwał krajowej rady sądownictwa w latach 2018-2024 wersja angielska

Ustawa reguluje skutki uchwał Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 3; dalej jako: „ustawa z 8 grudnia 2017 r.”). Przyjęte w niej rozwiązania określają te skutki w sposób możliwie proporcjonalny, uwzględniając wynik wyważenia różnych i sprzecznych wartości, które muszą być w tym zakresie brane pod uwagę. Z jednej strony zachodzi bowiem konieczność zagwarantowania stronom i uczestnikom postępowania, że ich sprawy zostaną rozpoznane przez niezależny i niezawisły sąd ustanowiony ustawą. Z drugiej natomiast strony nie można pomijać, że jednym z elementów prawa do sądu jest stabilność prawomocnych orzeczeń.

Podstawowym założeniem było przyjęcie rozwiązań, które – zapewniając przywrócenie stanu zgodnego z Konstytucją RP – zagwarantują sprawne
i możliwie niezakłócone funkcjonowanie sądownictwa. Jest to kluczowe dla zapewnienia obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Dlatego m.in. przewidziano system delegacji sędziów sądów powszechnych, pozwalający im zakończyć sprawy, których prowadzenie rozpoczęli na nowo objętych stanowiskach. Poza tym wprowadzone zostaną rozwiązania, które zapewnią, że orzeczenia wydane przez sędziów powołanych z udziałem wadliwie ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa co do zasady pozostaną w mocy. Będzie je można wyjątkowo wzruszyć jedynie w razie spełnienia precyzyjnie określonych warunków. W ten sposób projekt godzi stabilność orzeczeń sądowych z ochroną praw stron postępowań sądowych.

Wg projektu uchwały, o  przedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego, sędziego sądu apelacyjnego, sędziego sądu okręgowego, sędziego sądu rejonowego, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego, asesora sądowego w wojewódzkim sądzie administracyjnym, sędziego wojskowego sądu okręgowego lub sędziego wojskowego sądu garnizonowego są pozbawione skutków prawnych.  

Całość projektu w wersji angielskiej dostępna jest tutaj (kliknij tutaj – PDF)

 

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content