HONOROWA ODZNAKA IUSTITII

Honorową Odznakę Iustitii mogą otrzymać członkowie „Iustitii” wyróżniający się dokonaniami z zakresu realizowania celów statutowych stowarzyszenia, budowania pozytywnego wizerunku sędziów, a także wyróżniający się postawą etyczną. W każdym roku spośród nagrodzonych, obywatele wybierają Laureata, który otrzymuje dodatkowo tytułu Obywatelskiego Laureata Honorowej Odznaki Iustitii. Odznaka wręczana jest co rok od 2019 r. Członkami Kapituły Nagrody są: Prezes SSP Iustitia, Wiceprezes SSP Iustitia ds. organizacyjnych, Rzecznik Prasowy SSP Iustitia, Laureaci Obywatelscy Honorowej Odznaki Iustitii.

Obywatelska Honorowa Odznaka Iustitii

Igor Tuleya

Igor Tuleya
[2019]

Paweł Juszczyszyn

Paweł Juszczyszyn
[2020]

Michał Lewoc

Michał Lewoc
[2021]

Anna Głowacka

Anna Głowacka
[2022]

Maciej Ferek

Maciej Ferek
[2023]

Waldemar Żurek
[2024]

Honorowa Odznaka Iustitii

2024

Łukasz Mrozek

Katarzyna Orłowska-Mikołajczak 

Anna Maria Wesołowska

Przemysław Wita

Waldemar Żurek

2023

Marzena Stoces

Marzena Stoces

Marzena Gregorczyk

Marzena Gregorczyk

Maciej Ferek

Maciej Ferek

Monika Maćkowiak

Monika Maćkowiak

Artur Broś

Artur Broś

Rafał Cebula

Rafał Cebula

Jolanta Jeżewska

Jolanta Jeżewska

2022

Anna Begier

Anna Begier

Marta Knotz

Marta Knotz

Urszula Żółtak

Urszula Żółtak

Agnieszka Buraczewska

Anna Głowacka

Anna Głowacka

Jarosław Łuczaj

Jarosław Łuczaj

Tomasz Klimko

Tomasz Klimko

Marcin Walasik

Marcin Walasik

Anna Wypych-Knieć

Anna Wypych-Knieć

2021

Karolina Rokita

Karolina Rokita

Katarzyna Wróbel-Zumbrzycka

Katarzyna Wróbel-Zumbrzycka

Michał Lewoc

Michał Lewoc 

 

Jarosław Konopka

Jarosław Konopka

Michał Kwiatkowski

Michał Kwiatkowski

2020

Olimpia Barańska-Małuszek

Olimpia Barańska-Małuszek

Katarzyna Kałwak

Katarzyna Kałwak

Paweł Juszczyszyn

Paweł Juszczyszyn

Bogdan Jędrys

Bogdan Jędrys

 

Jakub Kościerzyński

Jakub Kościerzyński

Dariusz Mazur

Dariusz Mazur

2019

Monika Ciemięga

Monika Ciemięga

Monika Frąckowiak

Monika Frąckowiak

Dorota Zabłudowska

Dorota Zabłudowska

Igor Tuleya

Igor Tuleya

 

Piotr Gąciarek

Piotr Gąciarek

Bartłomiej Starosta

Bartłomiej Starosta

Marta Kożuchowska Warywoda

Marta Kożuchowska-Warywoda

Marta Szczoczarz-Krysiak

Marta Szczoczarz-Krysiak