ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Uchwała zebrania delegatów

Uchwała XXX Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w Ołtarzewie z 6-04-2024 r.

Uchwała
XXX Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”
w Ołtarzewie z 6-04-2024 r.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” wyraża radość i satysfakcję, że przetrwaliśmy czas próby. Sędziowie pokazali, że silna, niezależna  władza sądownicza jest kluczowa dla demokracji. Walka o praworządność to proces, który nigdy się nie kończy.

Aktualne pozostają cele wyrażone w naszym statucie oraz uchwałach Zebrań Delegatów w poprzednich latach.

Niezależnie od uwarunkowań i układów politycznych trwaliśmy, trwamy i będziemy trwać przy Konstytucji, przy wartościach europejskich oraz przy prawach człowieka i obywatela.

Z zadowoleniem przyjmujemy działania organów władzy ustawodawczej i wykonawczej mające na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego.

Mamy nadzieję, że przygotowane przez Stowarzyszenie oraz  naszych partnerów społeczne projekty ustaw będą wykorzystane w procesie legislacyjnym i pomogą w gruntownym zreformowaniu wymiaru sprawiedliwości.  Reformy te powinny się rozpocząć niezwłocznie, gdyż zapaść sądownictwa pogłębia się, co prowadzi do naruszenia konstytucyjnego prawa do sądu. Nie możemy zmarnować historycznego momentu, w którym znalazło się nasze Państwo.

Prawo nie rodzi się z bezprawia. Oczekujemy rozliczenia zła, które zostało wyrządzone, doprowadzenia do faktycznego zaprzestania działalności przez neo-KRS, odwołania rzeczników dyscyplinarnych i neo-sędziów z funkcji w sądach, pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy sprzeniewierzyli się złożonym ślubowaniom, godząc się na osłabianie władzy sądowniczej, a nawet jej podporządkowanie politykom. Dotyczy to w szczególności członków neo-KRS oraz osób zaangażowanych w system represji wobec sędziów i prokuratorów.

Wyrażamy szacunek i uznanie dla represjonowanych sędziów i prokuratorów za ich bezkompromisową, a często też ofiarną postawę.

Dziękujemy instytucjom unijnym,  krajowym i zagranicznym organizacjom pozarządowym oraz samorządom prawniczym, które wspierały nas i współpracowały z nami w minionych latach.

Dziękujemy prawnikom z całego świata za solidarność. Wierzymy, że duch Marszu Tysiąca Tóg nie zgaśnie i trwale odmieni środowisko prawnicze.

Serdecznie pozdrawiamy naszych przyjaciół prokuratorów ze Stowarzyszenia „Lex Super Omnia”, którzy walczyli z nami ramię w ramię.

Największe podziękowania kierujemy jednak do obywatelek i obywateli, którzy stanęli w obronie wolnych sądów i nie pozwolili ich zawłaszczyć przez polityków. Gdy przygasała w nas nadzieja na zwycięstwo, zawsze mogliśmy na nich liczyć. Jest to dla nas wielkim zobowiązaniem na przyszłość. Nie zapomnimy o tym i nie ustaniemy  w dążeniu do stworzenia nowoczesnego, efektywnego i niezależnego sądownictwa, na jakie zasługują Polki i Polacy.

Pobierz treść uchwały (pdf)

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content