STRUKTURA

Podstawowym aktem prawnym, regulującym działalność stowarzyszenia, jest statut.

Działamy w całej Polsce poprzez sieć 33 oddziałów. Oddziały Stowarzyszenia realizują cele Stowarzyszenia w sposób autonomiczny i niesprzeczny z decyzjami jego władz.

Bieżącą działalnością Iustitii kieruje Zarząd, wybierany na trzyletnią kadencję. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Delegatów, które odbywa się przynajmniej raz w roku (przeczytaj uchwały Zebrań Delegatów.) Zebranie Delegatów wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną.

W Iustitii działają zespoły problemowe, które opiniują projekty aktów prawnych i przygotowują propozycje zmian prawa (przeczytaj nasze opinie, raporty i projekty ustaw). Do zespołu mogą należeć członkowie Iustitii oraz jako współpracownicy eksperci zewnętrzni.

Członków
0
Oddziały
0
Zespołów problemowych
0