ORZEKASZ?

Organizujemy szkolenia dla sędziów i asesorów w formie webinarów, konferencji, wyjazdów krajowych i zagranicznych. Prowadzimy także szkolenia VR dla młodych sędziów.

Stworzyliśmy zespoły problemowe ds. Prawa Cywilnego oraz ds. Prawa Karnego, które przygotowują opracowania i analizy.

Pozostajemy ze sobą w kontakcie na komunikatorze WhatsApp, na którym wymieniamy się doświadczeniami, rozgryzamy zagadnienia pojawiające się w sprawach którymi się zajmujemy. Wydajemy także Kwartalnik, w którym analizujemy bieżące problemy prawne z wszystkich dziedzin prawa. Także Ty możesz go współtworzyć.
Prowadzimy Fundację Edukacji Prawnej "Iustitia", organizującą ogólnopolski Dzień Edukacji Prawnej (15 marca) i Dzień Wymiaru Sprawiedliwości (23 maja).

Lokalne oddziały organizują symulacje rozpraw, konkursy oraz festiwale nauki. Podejmujemy akcje interwencyjne zwalczające hejt i przemoc, budujemy świadomość prawną uczniów.

Stworzyliśmy Lex bez Łez „Apteczkę Prawną”, czyli poradnik dla młodzieży o prawie i granicach wolności, napisany przystępnym językiem.
Stoimy na straży rządów prawa i standardów demokratycznych w Polsce. Zorganizowaliśmy Marsz Tysiąca Tóg. Braliśmy udział w Łańcuchach Światła. Każdego 18 dnia miesiąca obchodziliśmy Dzień Solidarności z Sędziami bezprawnie zawieszonymi przez tzw. Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

Współorganizujemy Kongresy Prawników Polskich. Uczestniczymy w trzech festiwalach: Opener, Polandrock oraz Cieszfanów, gdzie prowadzimy warsztaty i panele dyskusyjne. Spotykamy się z obywatelami, odpowiadamy na ich pytania. Bierzemy udział w ogólnopolskich konferencjach, kongresach i targach książki. Prowadzimy kafejki prawne oraz kluby praworządności. Organizujemy spotkania z prawnikami, socjologami i publicystami.

Angażujemy się w takie inicjatywy jak Dni Organizacji Społecznych, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Celebrujemy święta narodowe, w szczególności Święto Niepodległości.
Jesteśmy częścią międzynarodowych organizacji pozarządowych - International Association of Judges (IAJ), European Association of Judges (EAJ) oraz MEDEL. Kooperujemy z sędziami z całego świata.

Przygotowujemy raporty o stanie rządów prawa dla organów UE. Przystępujemy do postępowań przed europejskimi trybunałami jako amicus curiae. Uczestniczymy w międzynarodowych konferencjach.
Raz w roku spotykamy się na Zebraniu Delegatów z całego kraju, w trakcie którego dyskutujemy o bieżących problemach sądownictwa, spotykamy się z wybitnymi prawnikami, przyjmujemy uchwały decydujące o przyszłości naszego Stowarzyszenia. W trakcie tych spotkań zawiązało się wiele przyjaźni.

Biegamy maratony, jeździmy na spływy kajakowe, wspinamy się po górach, zwiedzamy Europę.
Previous slide
Next slide

Przynależność do Naszego Stowarzyszenia to piękna przygoda i wspaniałe dopełnienie sędziowskiej służby.
Chcesz dołączyć do drużyny Iustitii?

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA?

KTO MOŻE?
 • jeśli jesteś sędzią sądu powszechnego, administracyjnego, wojskowego lub asesorem sądowym
 • bez względu na to czy w czynnej służbie czy w stanie spoczynku
 • możesz wstąpić do Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia
STATUS
 • zapoznaj się ze statutem, gdyż wstępując do Iustitii zobowiązujesz się go przestrzegać
 • statut dostępny jest tutaj: Statut
 • wstępując stajesz się członkiem największego stowarzyszenia sędziów w Polsce
 • Iustitia działa od 1990 roku
 • jest członkiem prestiżowych organizacji międzynarodowych takich jak np. International Association of Judges, MEDEL – Magistrats européens pour la démocratie et les libertés
 • otrzymasz pomoc jakiej udzielamy naszym członkom
 • zapewnimy Ci możliwość uczestniczenia w konferencjach, szkoleniach – również tych międzynarodowych
 • damy możliwość rozwijania się podczas prac zespołów problemowych
 • otrzymasz od nas bezpłatnie stojący na wysokim poziomie Kwartalnik Iustitii, dostęp do komunikatów Internetowej Sieci Informacyjnej (ISI) czy codziennych przeglądów mediów
 • również asesorzy sądowi mogą zostać pełnoprawnymi członkami stowarzyszenia
DEKLARACJA
 • członkostwo nabywasz z chwilą złożenia deklaracji na ręce członka zarządu któregoś z kilkudziesięciu Oddziałów Iustitii – możesz to też zrobić online
 • możesz wybrać Oddział właściwy dla miejsca zamieszkania lub orzekania
 • lista Oddziałów dostępna jest tu: Oddziały
 • wzór Deklaracji znajduje się tutaj: Deklaracja
 • składki będziesz płacić na rachunek Oddziału, skontaktuj się z jego władzami by ustalić jej wysokość (zwykle około 40-50 zł miesięcznie) oraz numer rachunku bankowego do przelewu lub by pobrać wzór zgody na przelewanie składki przez Oddział Finansowy Twojego sądu
JESTEŚ CZŁONKIEM IUSTITII