ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Nowe zasady kosztów

Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym

W dniu 30.11.2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Wydawnictwo C.H.Beck i Redakcję Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” pt.: „Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym”. Celem konferencji było przedstawienie podstawowych problemów dotyczących kosztów postępowania cywilnego oraz pomocy prawnej w postępowaniu cywilnym. Zagadnienie to, dotyczące każdego postępowania, stanowi istotny element wymiaru sprawiedliwości. Koszty sądowe w sposób bezpośredni dotyczą prawa do sądu, w tym dostępności do niego oraz sprawności postępowania. Uczestnicy konferencji nie tylko zwrócili uwagę na utrudnienia związane z obecną regulacją, ale przedstawili propozycje nowych, całościowych uregulowań. Dotyczyły one postępowania rozpoznawczego, egzekucji należności Skarbu Państwa w kontekście zapewnienia spójności sytemu kosztów sądowych oraz problematyki zwalniania od kosztów sądowych i ustanawiania pełnomocnika z urzędu. Wypowiedzi te zostały opublikowane w pierwszej części niniejszej publikacji.

Informacje o publikacji dostępne są tutaj: link do publikacji.

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content