ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Konferencja Międzynarodowa pt. „Kierunki reform sądownictwa w społecznych projektach ustaw Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia”.

W dniu 25 kwietnia 2024 r. w budynku Senatu RP odbyła się Konferencja Międzynarodowa

pt. „Kierunki reform sądownictwa w społecznych projektach ustaw Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia”.

Obok Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, współorganizatorami byli: Senat RP, który reprezentował Wicemarszałek Maciej Żywno, oraz Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar.

Niewątpliwie społeczne projekty, przygotowane przez zespół ekspertów, a zaprezentowane przez SSP Iustitia, będą stanowić podstawę prac nad projektami ustroju sądownictwa i prokuratury, których przygotowaniem zajmie się powołana przez Ministra Sprawiedliwości Komisja Kodyfikacyjnej Ustroju Sądów i Prokuratury, na której czele stanął prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz.

W związku z tym, w Konferencji w dniu 25 kwietnia 2024 r., jej przewodniczący prof. UŚ dr  hab. Krystian Markiewiecz oraz członkowie: dr hab. Sędzia Katarzyna Gajda-Roszczynialska i prof. UAM dr hab. Marcin Walasik, zaprezentowali wybrane założenia tych projektów.

Jak podkreślił Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar – współgospodarz Konferencji, stanowić one będą bazę do dalszych prac legislacyjnych.

Plany ważenia spraw były przedmiotem rozważań dr Michała Jabłońskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawił również swoje doświadczenia organizacyjne w tym zakresie.

Jako panelista, Konferencje zaszczycił swoją obecnością były prezes Trybunału Konstytucyjnej, a do niedawna sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,     prof. dr hab. Marek Safjan, który obszernie odniósł się do rozwiązań proponowanych w projektach, podkreślając m.in. że nie widzi innego rozwiązania systemowego problemu sędziów powołanych przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa w obecnym kształcie, niż w modelu proponowanym w przygotowanych przez SSP Iustitia projektach.

Podobną ocenę wyraził prof. dr hab. Piotr Mikuli z Uniwersytety Jagiellońskiego, zestawiając propozycje Stowarzyszenia z modelem opartym na indywidualnej weryfikacji powołanych sędziów.

Rozwiązania organizacji wymiaru sprawiedliwości Holandii oraz swoje refleksje i rady w kontekście projektowanych zmian w Polsce przedstawił prof. sędzia Kees Sterk, w przeszłości przewodniczący Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa.

Natomiast członek Rady Sądownictwa w Litwie, sędzia Marius Bartninkas. podzielił się doświadczeniami w zakresie systemu przydziału spraw, uwzględniającego ich ważenie, którego przyjęcie objęcie jest społecznymi projektami SSP Iustitia.

Podkreślając wartość realnego współdziałania trzech konstytucyjnych władz, takim słowami przywitał obecnych Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”:

 „Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo Prezesi Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów, drogie Koleżanki i Koledzy.

Proszę Państwa, temat dotyczy w skrócie rzecz ujmując, przywracania praworządności i jest rzeczą dla mnie bardzo istotną, że spotykamy się w tym miejscu, spotykamy się w polskim parlamencie. Ponieważ jest to miejsce, w którym do tej pory mogliśmy jedynie krytykować pewne rzeczy, na ogół bezskutecznie, ewentualnie krzyczeć pod murami Sejmu czy Senatu, kiedy działo się coś złego. Teraz jest inaczej i z tego powodu bardzo się cieszę.

Jesteśmy tutaj w takim gronie, gdzie spotykają się trzy konstytucyjne władze: władza ustawodawcza, władza wykonawcza, władza sądownicza. I co bardzo ważne są przedstawiciele z Europy. Tak ma wyglądać współdziałanie władz, o którym mowa w preambule Konstytucji. Tak ma wyglądać współdziałanie władz, po to żeby Polska była rzeczywiście mocnym, silnym państwem Unii Europejskiej. Cieszę się bardzo, że na tej konferencji i podczas naszej wspólnej drogi od wielu, wielu lat, nie jesteśmy sami tylko i wyłącznie w tym gronie, w gronie władz. Są z nami koleżanki i koledzy, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, przedstawiciele innych zawodów, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, jest świat akademicki, są nasze wydawnictwa, są przedstawiciele Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, są legislatorzy. Wasza pomoc przez te lata była i jest cały czas nieoceniona.

Wszyscy wiemy, że data 15 października, to data wyborów w Polsce. Przywrócenie nadziei, na odbudowę praworządności. Ale takie rzeczy, po tych długich ośmiu latach, jak to przywracanie praworządności, nie dzieją się z dnia na dzień, i my to wiedzieliśmy jako Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia.

 Rozpoczęliśmy pracę, nad przygotowaniem projektów aktów prawnych, dobrych kilka lat temu. Od niecałych dwóch lat, prace nabrały dużego tempa. Na początku, te prace toczyły się we współpracy, ze Społeczną Komisją Kodyfikacyjną, która została stworzona po pierwszym Kongresie Prawników Polskich. Kongresie, który był reakcją na to złego, co się dzieje w Polsce. Pracami Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej kierowali: Pan Przewodniczący profesor Wojciech Popiołek i Pan profesor Andrzej Jakubecki, który jest tutaj razem z nami. Bardzo dziękuję wszystkim osobom ze Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, bardzo dziękuję też wszystkim, którzy instytucjonalnie tworzyli tę komisję przez tyle lat. Poza Iustitią, była to adwokatura i radcowie prawni. Jest z nami Prezes Krajowej Izby Radców Prawnych Pan mecenas Włodzimierz Chróścik. Bardzo dziękuję, za nie tylko te lata współpracy, ale szczególnie za ten ostatni okres, kilku, kilkunasto miesięczny, gdzie ta pomoc najlepszych legislatorów, którzy tutaj są na tej Sali, była po prostu nieoceniona.

Przygotowaliśmy pakiet kilku ustaw. To są ustawy dotyczące sądownictwa: Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W ramach tego pakietu, jest ustawa o Sądzie Najwyższym, ustawa Prawo o prokuraturze. Są z nami przedstawiciele Lex Super Omnia, najdzielniejszego stowarzyszenia prawniczego w Polsce, którzy przygotowali swój projekt ustawy Prawo o prokuraturze. Mamy projekt ustawy o Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, jest procedowana w Sejmie. Można powiedzieć, że fragment ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, jest dzisiaj procedowany w Senacie. Cieszę się bardzo, że jest taka możliwość, jest taka okazja, że wróciła normalność. Że wszyscy jak tu jesteśmy, Pan Minister Sprawiedliwości prof. Adam Bodnar czy Pan Marszałek, na których pomoc można liczyć, nie tylko jeśli chodzi o pomoc w rozpoczęciu dyskusji, bo ona już się rozpoczęła, ale żeby rzeczywiście można było dążyć do zdefiniowania tego, co jest standardem europejskim, co będzie najlepsze dla Polski i żebyśmy mogli to sprawnie procedować w polskim parlamencie. Raz jeszcze bardzo dziękuję za przybycie Państwa (…).”

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content