ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Wymiar sprawiedliwości pod presją

Represje jako metoda walki o przejęcie kontroli nad władzą sądowniczą i prokuraturą w Polsce w latach 2015-2023

W 2017 r. w Polsce w ramach pakietu zmian prawnych dotyczących sądownictwa stworzono system dyscyplinarny, który miał zapewnić podporządkowanie sędziów woli politycznej. Powołani przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab i jego zastępcy Przemysław Radzik i Michał Lasota niemal od momentu powołania wzięli na celownik sędziów, którzy sprzeciwiali się niekonstytucyjnym zmianom w wymiarze sprawiedliwości. Sędziowie byli ścigani dyscyplinarnie pod wieloma pretekstami: wypowiedź publiczna, założenie koszulki z napisem „Konstytucja”, zwrócenie się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym, wydanie
orzeczenia nie po myśli prokuratury lub władzy politycznej. Stosowano również represje innego rodzaju niż postępowania dyscyplinarne. Niewygodnym dla polityków sędziom likwidowano wydziały i stanowiska bądź zmieniano zakres czynności, by musieli orzekać w sprawach, z którymi wcześniej nie mieli styczności. Przedstawiamy Państwu raport stanowiący kompilację najbardziej rażących przypadków represji wobec polskich sędziów i prokuratorów w latach 2015–2023. Jest on swoistym podsumowaniem okresu, w którym władza polityczna atakowała niezawisłość sędziowską.

Pobierz raport (pdf)

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content