DOTYCHCZASOWE WŁADZE IUSTITII (od utworzenia Stowarzyszenia)

I kadencja X 1990 – X 1992

Stowarzyszenia Sędziów Orzekających „Iustitia”

Zarząd:

Przewodnicząca                                      
Zastępca przewodniczącego    
Zastępca przewodniczącego    
Zastępca przewodniczącego    
Skarbnik                                    
Komisarz Stowarzyszenia          

– Maria Teresa Romer (Warszawa)
– Małgorzata Antoniuk (Warszawa)
– Marek Wojnar (Warszawa)
– Mirosława Wysocka (Warszawa)
– Dariusz Skuza (Warszawa)
– Ireneusz Matusiak (Warszawa)

II kadencja X 1992 – X 1994

Stowarzyszenia Sędziów Orzekających „Iustitia”

Zarząd:

Przewodnicząca                                      
Zastępca przewodniczącego    
Zastępca przewodniczącego    
Zastępca przewodniczącego    
Skarbnik                                    
Komisarz Stowarzyszenia          

– Maria Teresa Romer (Warszawa)
– Michał Kopeć (Gdańsk)
– Maciej Schulz (Warszawa)
– Mirosława Wysocka (Warszawa)
– Katarzyna Gonera (Warszawa)
– Ireneusz Matusiak (Warszawa)

III kadencja X 1994 – XI 1996

Stowarzyszenia Sędziów Orzekających „Iustitia”

Zarząd:

Przewodnicząca                                      
Zastępca przewodniczącego    
Zastępca przewodniczącego    
Zastępca przewodniczącego    
Skarbnik                                    
Komisarz Stowarzyszenia          

– Maria Teresa Romer (Warszawa)
– Jacek Chlebny (Łódź)
– Maciej Schulz (Warszawa)
– Mirosława Wysocka (Warszawa)
– Katarzyna Gonera (Warszawa)
– Grażyna Szczęsna-Malowany (Warszawa)

IV kadencja XI 1996 – III 1998

Stowarzyszenia Sędziów Orzekających „Iustitia”

Zarząd:

Przewodnicząca                                      
Zastępca przewodniczącego    
Zastępca przewodniczącego    
Zastępca przewodniczącego
Członek
Członek
Skarbnik

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca
Członek
Członek

– Maria Teresa Romer (Warszawa)
– Katarzyna Gonera (Warszawa)
– Michał Kopeć (Gdańsk)
– Jacek Chlebny (Łódź); ustąpił III 1998
– Irena Waszkielewicz (Katowice)
– Maria Katarzyna Pawlicka (Płock)
– Maciej Schulz (Warszawa)

Mirosława Wysocka (Warszawa)
– Wiesława Kuberska (Łódź)
– Grzegorz Salamon (Skierniewice)

XI 1996 – III 1998

cd. kadencji pod nazwą Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Zarząd:

Prezes                               
Wiceprezes ds. organizacyjnych    
Wiceprezes ds. finansowych    
Wiceprezes ds. kontaktów z KRS i władzami
Wiceprezes ds. prasy
Wiceprezes ds. szkolenia

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca
Członek
Członek

– Maria Teresa Romer (Warszawa)
– Katarzyna Gonera (Warszawa)
– Maciej Schulz (Warszawa)
– Michał Kopeć (Gdańsk)
– Maria Katarzyna Pawlicka (Płock)
– Irena Waszkielewicz (Katowice)

Mirosława Wysocka (Warszawa)
– Wiesława Kuberska (Łódź)
– Grzegorz Salamon (Skierniewice)

I kadencja XI 1998 – I 2001

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Zarząd:

Prezes                               
Wiceprezes ds. organizacyjnych    
Wiceprezes ds. finansowych    
Wiceprezes ds. szkolenia
Wiceprezes ds. prasy
Wiceprezes ds. kontaktów z KRS i władzami

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca
Członek
Członek

– Maria Teresa Romer (Warszawa)
– Maciej Strączyński (Szczecin)
– Maciej Schulz (Warszawa)
– Katarzyna Gonera (Warszawa)
– Barbara Rymaszewska (Łódź)
– Tomasz Zborzyński (Opole)


– Andrzej Sieradzki (Opole)
– Irena Kamińska (Łódź)
– Jolanta Korwin-Piotrowska

II kadencja I 2001 – III 2004

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Zarząd:

Prezes                                                                   
Wiceprezes ds. organizacyjnych
Wiceprezes ds. finansowych
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
Członek
Członek

– Maria Teresa Romer (Warszawa)
– Katarzyna Gonera (Warszawa)
– Maciej Schulz (Warszawa)
– Anna Czapracka (Poznań)
– Irena Kamińska (Łódź)
– Konrad Minkiewicz (Bydgoszcz)
– Marek Motuk (Suwałki, obecnie Warszawa)
– Barbara Rymaszewska (Łódź)
– Maciej Strączyński (Szczecin)
– Tomasz Zborzyński (Opole)


– Marek Rymarski (Białystok)
– Dorota Marszałkowska (Bydgoszcz)
– Tomasz Zbrojewski (Łódź)

III kadencja III 2004 – IV 2007

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Zarząd:

Prezes                               
Wiceprezes ds. organizacyjnych    
Wiceprezes ds. finansowych    
Wiceprezes ds. szkolenia
Wiceprezes ds. administracyjnych
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
Członek
Członek

– Maria Teresa Romer (Warszawa)
– Barbara Rymaszewska (Łódź)
– Małgorzata Wasylczuk (Warszawa)
– Wiesława Kuberska (Łódź)
– Maciej Strączyński (Szczecin)
– Katarzyna Gonera (Warszawa)
– Jolanta Machura-Szczęsna (Katowice)
– Konrad Minkiewicz (Bydgoszcz)
– Tadeusz Szewioła (Wrocław) (†)
– Waldemar Żurek (Kraków)


– Lech Wiśniewski (Radom)
– Krystyna Ćwierz (Wrocław)
– Maciej Schulz (Warszawa)

IV kadencja (IV 2007 – X 2008)

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Zarząd:

Prezes                               
Wiceprezes ds. organizacyjnych    
Wiceprezes ds. finansowych    
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
Członek
Członek

– Maria Teresa Romer (Warszawa); ustąpiła VI 2008
– Maciej Strączyński (Szczecin); od VI 2008 p.o. prezesa
– Jolanta Korwin-Piotrowska (Białystok)
– Katarzyna Gonera (Warszawa)
– Irena Kamińska (Łódź)
– Ewa Nakonieczna-Oleszkiewicz (Gdańsk)
– Ryszarda Stasiak (Płock); odeszła IX 2008
– Tadeusz Szewioła (Wrocław) (†)
– Jacek Tylewicz (Poznań)
– Waldemar Żurek (Kraków)

– Lech Wiśniewski (Radom)
– Rafał Cebula (Katowice)
– Małgorzata Wasylczuk (Warszawa); odeszła IX 2008

V kadencja X 2008 – II 2010

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Zarząd (zdekompletowany od XI 2009):

Prezes                               
Wiceprezes ds. organizacyjnych    
Wiceprezes ds. finansowych
Wiceprezes    
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
Członek
Członek

– Irena Kamińska (Łódź); ustąpiła XI 2009
– Maciej Strączyński (Szczecin)
– Jolanta Korwin-Piotrowska (Białystok)
– Katarzyna Gonera (Warszawa); ustąpiła XI 2009
– Dorota Marszałkowska (Bydgoszcz); ustąpiła XI 2009
– Arkadiusz Nikiel (Katowice); ustąpił V 2009
– Jacek Przygucki (Suwałki)
– Bartłomiej Przymusiński (Poznań)
– Rafał Puchalski (Przemyśl)
– Jacek Sobczak (Łódź); ustąpił V 2009
– Anna Korwin-Piotrowska (Opole); wybrana V 2009, ustąpiła XI 2009
– Łukasz Piebiak (Warszawa); wybrany V 2009

– Lech Wiśniewski (Radom)
– Rafał Cebula (Katowice)
– Konrad Wytrykowski (Wrocław)

VI kadencja II 2010 – IV 2013

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Zarząd:

Prezes                               
Wiceprezes ds. organizacyjnych    
Wiceprezes ds. finansowych
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
Członek
Członek
Członek

– Maciej Strączyński (Szczecin)
– Rafał Puchalski (Przemyśl)
– Jolanta Korwin-Piotrowska (Białystok)
– Anna Adamska-Gallant (Lublin); ustąpiła XII 2012
– Wojciech Buchajczuk (Warszawa)
– Krystian Markiewicz (Katowice)
– Barbara Nowacka (Gdańsk); ustąpiła XII 2010
– Łukasz Piebiak (Warszawa); XII 2010 – XII 2012 wiceprezes
– Jacek Przygucki (Suwałki)
– Bartłomiej Przymusiński (Poznań)
– Tomasz Marczyński (Piotrków Tryb.);  wybrany III 2011


– Lech Wiśniewski (Radom)
– Tomasz Marczyński (Piotrków Tryb.); ustąpił III 2011
– Konrad Wytrykowski (Wrocław)
– Bartłomiej Starosta (Gorzów Wlkp.); wybrany III 2011

VII kadencja IV 2013-IV 2016

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” 

Zarząd:

Prezes                               
Wiceprezes ds. organizacyjnych    
Wiceprezes ds. finansowych
Wiceprezes
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
Członek
Członek

– Maciej Strączyński (Szczecin); ustąpił IV 2016
– Mariusz Królikowski (Płock)
– Jolanta Korwin-Piotrowska (Białystok)
– Barbara Zawisza (Warszawa)
– Hanna Kaflak-Januszko (Słupsk)
– Katarzyna Kijowska-Kukulska (Zielona Góra); ustąpiła XII 2014
– Dorota Marszałkowska (Bydgoszcz)
– Ryszard Rutkowski (Szczecin)
– Andrzej Skowron (Tarnów)
– Piotr Wangler (Gdańsk)
– Łukasz Piebiak (Warszawa); wybrany V 2015, ustąpił X 2015


– Lech Wiśniewski (Radom)
– Jan Leszczewski (Łomża)
– Jacek Przygucki (Suwałki) ustąpił II 2016

VIII kadencja IV 2016-III 2019

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” 

Zarząd:

Prezes                               
Wiceprezes ds. organizacyjnych    
Wiceprezes ds. finansowych
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
Członek
Członek

– Krystian Markiewicz (Katowice);
– Tomasz Marczyński (Piotrków Trybunalski)
– Wojciech Buchajczuk (Warszawa)
– Bartłomiej Przymusiński (Poznań)
– Małgorzata Dziemianowicz (Białystok)
– Teresa Karczyńska-Szumilas (Gdańsk)
– Małgorzata Stanek (Łódź)
– Tomasz Zawiślak (Wrocław)
– Arkadiusz Tomczak (Warszawa)
– Grzegorz Szacoń (Szczecin)


– Marcin Roguski (Szczecin)
– Marek Jaskulski (Poznań), ustąpił III 2019r.
– Agnieszka Wojnarowicz-Posłuszna (Lublin)

IX kadencja III 2019-IV 2022

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” 

Zarząd:

Prezes                               
Wiceprezes ds. organizacyjnych    
Wiceprezes ds. finansowych
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
Członek
Członek

– Krystian Markiewicz (Katowice);
– Tomasz Marczyński (Piotrków Trybunalski)
– Wojciech Buchajczuk (Warszawa)
– Bartłomiej Przymusiński (Poznań)
– Joanna Hetnarowicz-Sikora (Słupsk)
– Dorota Zabłudowska (Gdańsk)
– Małgorzata Stanek (Łódź)
– Tomasz Zawiślak (Wrocław)
– Arkadiusz Tomczak (Warszawa)
– Kamil Jarocki (Gorzów Wielkopolski)


– Agnieszka Wojnarowicz-Posłuszna (Lublin)
– Monika Ciemięga (Opole)
– Bartłomiej Starosta (Gorzów Wielkopolski)