PREZES

Krystian Markiewicz

Prezes: prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Prezes Śląskiego Oddziału w Katowicach, Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, członek stałego Zespołu przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającego przy Ministrze Sprawiedliwości do końca działalności KKPC w 2015 r., następnie członek komitetu sterującego Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej; Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości Uniwersytetu Śląskiego. Redaktor Naczelny Kwartalnika SSP „Iustitia”, członek kolegiów redakcyjnych „Polskiego Procesu Cywilnego”, „ADR. Arbitraż i Mediacja”, wykładowca i autor ponad stu publikacji z zakresu postępowania cywilnego i prawa ustrojowego. Jako jeden z kilku sędziów na świecie otrzymał nagrodę „Judicial Independence Award”. Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądów i Prokuratury.

Wyróżnienia

  • 2015 r. – wyróżnienie wraz z sędzią Martą Szczocarz-Krysiak w konkursie Obywatelski Sędzia Roku 2015 za koordynację projektu edukacyjnego wśród młodzieży szkolnej oraz powstanie i dystrybucję książki „apteczka prawna. Lex bez łez”
  • 2017 r. – Medal „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”
  • 2017 r. – medal Paryskiej Izby Adwokackiej
  • 2020 r. – laureat nagrody Cegła z „Gazety” Nagrody im. Janoscha w plebiscycie „Gazety Wyborczej”
  • 2021 r. – laureat nagrody Złota Temida przyznawanej przez Akademię Humanitas w Sosnowcu
  • 2022 r. – laureat nagrody Judicial Independence Award przyznawanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów (IAJ)