O NAS

Wolność, sprawiedliwość, demokracja. Te wartości są nam najbliższe. Iustitia niesie je w sercu od ponad 30. lat. Na tym fundamencie zbudowaliśmy piękną historię. Stowarzyszenie powstało w 1990 r. i dziś jest niekwestionowanym liderem organizacji społecznych, którym droga jest idea państwa prawa.

Iustitia jest największym stowarzyszeniem sędziów w Polsce, liczącym prawie 3 600 członków zrzeszonych w 33 oddziałach. Niemal 40 % polskich sędziów należy do Naszego Stowarzyszenia. Od roku 2015 sędziowie Iustitii wielokrotnie udowodnili, że rządy prawa, uczciwość, solidarność to słowa po brzegi wypełnione treścią. Dzięki wsparciu obywateli i przyjaciół z całego świata udało nam się ocalić niezależność polskiego sądownictwa. Strategiczne postępowania zainicjowane przez nas przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości UE ustaliły nowy standard rządów prawa w Europie. Dziś nasze wysiłki koncentrują się wokół odbudowy praworządności. Polska stoi przed historyczną szansą stworzenia nowoczesnego sądownictwa, otwartego dla ludzi i cieszącego się ich zaufaniem. Nie zmarnujemy jej.

Stowarzyszenie jest aktywne na wielu polach, zarówno na szczeblu centralnym, gdzie działa 9 zespołów problemowych, jak i w Oddziałach. Silne, autonomiczne Oddziały są podstawą funkcjonowania i rozwoju Stowarzyszenia.

Ważne są dla nas sprawy ustrojowe, szczególnie ustrój sądownictwa. Poprzez Zespół ds Organizacji Sądownictwa opiniujemy projekty aktów prawnych, przedstawiamy własne koncepcje. W tym kontekście należy też wspomnieć o Zespole ds Poprawy Funkcjonowania Sądownictwa, który kilka lat temu przygotował projekt zmian w przepisach prawnych pn. „Sąd dla obywatela”

Wolność, sprawiedliwość, demokracja. Te wartości są nam najbliższe. Iustitia niesie je w sercu od ponad 30. lat. Na tym fundamencie zbudowaliśmy piękną historię. Stowarzyszenie powstało w 1990 r. i dziś jest niekwestionowanym liderem organizacji społecznych, którym droga jest idea państwa prawa.

Iustitia jest największym stowarzyszeniem sędziów w Polsce, liczącym ponad 3 600 członków zrzeszonych w 33 oddziałach. Niemal 40 % polskich sędziów należy do Naszego Stowarzyszenia. Od roku 2015 sędziowie Iustitii wielokrotnie udowodnili, że rządy prawa, uczciwość, solidarność to słowa po brzegi wypełnione treścią. Dzięki wsparciu obywateli i przyjaciół z całego świata udało nam się ocalić niezależność polskiego sądownictwa. Strategiczne postępowania zainicjowane przez nas przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości UE ustaliły nowy standard rządów prawa w Europie. Dziś nasze wysiłki koncentrują się wokół odbudowy praworządności. Polska stoi przed historyczną szansą stworzenia nowoczesnego sądownictwa, otwartego dla ludzi i cieszącego się ich zaufaniem. Nie zmarnujemy jej.

Stowarzyszenie jest aktywne na wielu polach, zarówno na szczeblu centralnym, gdzie działa 10 zespołów problemowych, jak i w Oddziałach. Silne, autonomiczne Oddziały są podstawą funkcjonowania i rozwoju Stowarzyszenia.

Ważne są dla nas sprawy ustrojowe, szczególnie ustrój sądownictwa. Poprzez Zespół ds Organizacji Sądownictwa opiniujemy projekty aktów prawnych, przedstawiamy własne koncepcje. W tym kontekście należy też wspomnieć o Zespole ds Poprawy Funkcjonowania Sądownictwa, który kilka lat temu przygotował projekt zmian w przepisach prawnych pn. „Sąd dla obywatela”.

Do statutowych celów Stowarzyszenia należy reprezentacja zawodowych i socjalnych interesów środowiska sędziowskiego, dbanie o autorytet sędziów i należną im pozycję w społeczeństwie. Zapewnienie sędziom wsparcia i prawa do obrony w postępowaniach dyscyplinarnych traktujemy jako jedną z gwarancji niezawisłości sędziowskiej.

Iustitia aktywnie działa w Europejskiej Unii Sędziów (EAJ), Światowej Unii Sędziów (IAJ) i  stowarzyszeniu MEDEL (Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy dla Demokracji i Wolności). Jesteśmy solidarni z sędziami walczącymi o praworządność na całym świecie.

Nieustająco się rozwijamy i lubimy wyzwania. Lekcje dla przedszkolaków, festiwale muzyczne, konferencje technologiczne – dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie poprzez edukację, rozwój, zabawę, a czasem po prostu zwykłą rozmowę możemy zadbać o państwo prawa. Bo rządy prawa to przecież wspólna sprawa!