Komunikat po spotkaniu przygotowawczym „Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości"

W dniu 10 grudnia 2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z przedstawicielami innych organizacji zawodowych poświęcone realizacji projektu „Okrągłego Stołu dla Sądownictwa i Prokuratury". Reprezentowane na nim były następujące podmioty: Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad Vocem". Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów.

więcej

Spotkania przedstawicieli Zarządu SSP "Iustitia" z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego i Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa

W dniu 9 grudnia 2011 r. członkowie zarządu SSP „Iustitia" Anna Adamska-Gallant i Jacek Przygucki spotkali się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, panem sędzią Stanisławem Dąbrowskim oraz z Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, panem sędzią Antonim Górskim.

Celem obu spotkań było przedstawienie inicjatywy „Okrągłego Stołu dla Sądownictwa", jako forum merytorycznej debaty nad pozycją władzy sądowniczej w Polsce. Jej wynikiem będzie przygotowanie przy udziale przedstawicieli środowisk prawniczych, nauki, władz publicznych oraz organizacji pozarządowych całościowej koncepcji tego, jak powinna funkcjonować władza sądownicza w Polsce.

więcej

Uchwała zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2011 r. do Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej

     Od wielu lat systematycznie wzrasta liczba spraw wpływających do sądów, a wpływ na to ma zarówno zmieniająca się sytuacja gospodarcza jak i ciągłe, często nieprzemyślane, zmiany ustawodawcze skutkujące poszerzaniem kognicji sądów o kolejne kategorie spraw (wymagające rozpoznania przez sąd).

     Wzrostowi liczby spraw nie towarzyszy jednak adekwatny wzrost nakładów na sądownictwo, zaś podstawowym sposobem radzenia sobie z coraz większym wpływem nowych spraw jest nakłanianie sędziów do wzmożenia wysiłku i zwiększenia wydajności pracy ponad ludzkie możliwości.

Czytaj więcej...

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie godnego uposażenia sędziów w stanie spoczynku

     Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowanie sprzeciwia się zapowiadanym zmianom, które zmierzają do ograniczenia wynikającego z art. 180 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa sędziów do godnego uposażenia w stanie spoczynku.

     Krajowa Rada Sądownictwa przypomina, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje przyjmowania unormowań znoszących stan spoczynku lub przekształcenia go w sposób, który nie da się pogodzić z funkcjami tej instytucji.

Czytaj więcej...

Opinia "Iustitii" o projekcie rozporządzeń dotyczących rejestrów sądowych

Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie projektów trzech rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości
(opracowana przez Zespół Prawa Cywilnego)


Stowarzyszenie pragnie przedstawić zdecydowanie krytyczną opinię wobec opublikowanych na stronie internetowej MS projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości:

- w sprawie sposobu i trybu złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym,

- w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczona odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego,

- w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze.

więcej

Oświadczenie Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" w związku z sejmową wypowiedzią Wiceminister Finansów Hanny Majszczyk w dniu 1 grudnia 2011 r.

W związku z wypowiedzią Pani Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk, wygłoszoną w Sejmie w dniu 1 grudnia 2011 r., a twierdzącą, że zamrożenie wynagrodzeń sędziów, które forsuje w Sejmie obecny rząd, będzie miało miejsce po raz pierwszy, oświadczam stanowczo, że jest to wypowiedź nieprawdziwa, mająca na celu wprowadzenie w błąd posłów i społeczeństwa.

więcej

Publikacje prasowe

Trybunał Sprawiedliwości jest kompetentny do oceny gwarancji niezawisłości sądów krajowych

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ma wyraźną kompetencję traktatową do oceny działania wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TS albo Trybunał) z 27 lutego 2017 r. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses).

 

Na sędziego rejonowego przypada średnio 995,8 sprawy

Dane nie obejmują spraw wieczystoksięgowych, rejestrowych i e-sądu.

 

 

"Biała księga" Morawieckiego. Gdzie rząd mówi prawdę, a gdzie nie?

Premier Morawiecki przedstawił w Brukseli "białą księgę" w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i reformy sądów. Punkt po punkcie dziennikarze sprawdzają, gdzie rząd napisał prawdę, a gdzie się od niej oddala.

 

 

Radio i telewizja

Sejm wybrał nowych sędziów do KRS. "Bojkot się nie udał"

Szkoda, że w tych trudnych czasach, kiedy niezależność sądów jest zagrożona, znalazła się grupa sędziów, która stwierdziła, że nic nie szkodzi i chce zajmować stanowisko w nowej, upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa – ocenił prezes Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia"

Puls Trójki, 6 marca 2018r.