Standardy europejskie co do wyboru sędziów członków krajowych rad sądownictwa

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach medialnymi wypowiedziami niektórych parlamentarzystów, jakoby zgodnie ze standardami europejskimi sędziów członków krajowych rad sądownictwa mieliby wybierać parlamentarzyści

wyjaśniamy, że:

zgodnie ze standardami opracowanymi przez OBWE sędziowie pełniący funkcję członków Krajowej Rady Sądownictwa powinni być wybierani przez władzę sądowniczą (Opinia końcowa dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw – pkt 47),

zgodnie ze standardami opracowanymi przez Radę Europy „nie mniej niż połowę członków takich rad powinni stanowić sędziowie wybierani przez ich przedstawicieli” - pkt 27 „Rekomendacji CM/Rec(2010)12 Rady Europy z 2010 r. w sprawie niezawisłości, odpowiedzialności i efektywności sędziów”.

Asesorzy sądowi dziękują Iustitii za wsparcie i solidarność

Szanowni Państwo – Członkowie SSP Iustitia,

w imieniu członków Stowarzyszenia Aplikantów i Absolwentów KSSiP chciałbym złożyć Państwu podziękowania za wyrazy wsparcia i solidarności wobec asesorów sądowych. W szczególności pragnę podziękować za czynny udział zarządu SSP Iustitia w organizacji tzw. okrągłego stołu w sprawie asesorów sądowych w dniu 8 listopada 2017 roku. Postawa sędziów pozostanie w naszej pamięci jako budujący przykład koleżeństwa i troski o dobro wymiaru sprawiedliwości.

 

Z wyrazami szacunku –

z upoważnienia przedstawiciela reprezentującego

Stowarzyszenie Aplikantów i Absolwentów KSSiP

Adama Jaworskiego

Marek Antas

Czystki kadrowe w Małopolsce?

Jak donoszą media Minister Sprawiedliwości faksem odwołał kolejnych prezesów sądów.

Tym razem miał odwołać Prezesa i dwoje Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Krakowie. W podobnej sytuacji mieli znaleźć się Prezesi Sądów Rejonowych w Podgórzu, Nowej Hucie i Myślenicach.

Po uzyskaniu kolejnych informacji na bieżąco będziemy je udostępniać.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/prezes-sadu-okregowego-w-krakowie-odwolana-faksem/yccc1n9

Apel do Koleżanek i Kolegów Sędziów - Łańcuch Światła

Szanowni

Koleżanki i Koledzy

Sędziowie

 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia zwraca się do każdego z Was, gdy w Sejmie trwają prace legislacyjne nad sprzecznymi z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej zmianami ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Jednocześnie Minister Sprawiedliwości w trybie natychmiastowym, bez żadnego uzasadnienia, w formie faksów przesyłanych też nocą, odwołuje prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych, okręgowych  i apelacyjnych w trakcie kadencji.

Nasz apel o nieprzyjmowanie stanowisk po odwołanych w taki sposób osobach funkcyjnych pozostaje nadal aktualny. Nie można godzić się z postawą, że lepiej niech to będę ja, niż osoba nieznana środowisku. Takie uzasadnienie nie może spotkać się  z aprobatą, bowiem obejmując funkcję zwolnioną w takich okolicznościach, umożliwia się i legitymizuje działania Ministra Sprawiedliwości, podejmowane z naruszeniem konstytucyjnej zasady niezależności sądownictwa od pozostałych władz.

Ogromne podziękowania i wyrazy szacunku należą się tym sędziom, którzy nie zgodzili się przyjąć zwalnianych w ten sposób funkcji i tym samym przeciwstawili się nieetycznym działaniom sprzecznym z Konstytucją.  Jest to wyraz najwyższej postawy Sędziego Rzeczypospolitej Polskiej i szczególnej dbałości o pełnienie urzędu.

W naszej mozolnej codziennej orzeczniczej  pracy, musimy pamiętać, że nie jesteśmy od dbania o zadowolenie władzy ustawodawczej i wykonawczej, ale od sprawnego i sprawiedliwego rozstrzygania sporów sądowych obywateli, w tym samych przedstawicieli władz, nierzadko pozostających w sporach. Wiemy doskonale, że efekty naszej pracy są ściśle powiązane z jej organizacją, z obsadzeniem wszystkich etatów w sądach, aby nie brakowało orzeczników do pracy. Za tę organizację odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest ona również zależna od jakości stanowionego prawa, jego stałości i spójności, za co odpowiadają Sejm, Senat i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustita wielokrotnie zgłaszało postulaty co do takich zmian w sądownictwie, które rzeczywiście usprawnią jego pracę i wyrażało chęć aktywnego udziału w pracach legislacyjnych. Niestety nasze postulaty nie są uwzględniane.

Koleżanki i Koledzy, nie możemy milczeć wobec zmian sądownictwa pozostających w sprzeczności z Konstytucją, niezależnie z jakiego ośrodka one pochodzą. Z aprobatą przyjmiemy wszelkie zmiany zapewniające usprawnienie pracy sądów i równowagę władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

W Łańcuchu Światła i czystych intencji winniśmy wyrazić nasz stanowczy sprzeciw łamaniu Konstytucji i niszczeniu niezależności sądownictwa. Jesteśmy to winni obecnemu i przyszłym pokoleniom.

 

Manifestacje w obronie wolnych sądów

Szanowni Państwo.

Przypominamy, że w dniach 22-24 listopada 2017 roku w Sejmie odbywa się czytanie projektów tzw. „ustaw sądowych” Prezydenta Andrzeja Dudy. Iustitia przedstawiła swoje  krytyczne opinie zarówno co do prezydenckich propozycji zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa jak i co do propozycji zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym.

Organizacje pozarządowe, które wzywały do wstrzymania prac nad tymi projektami i rozpoczęcia rzetelnych konsultacji społecznych w tej sprawie zaapelowały o dołączenie do protestów w obronie wolnych sądów, które odbywać się będą 24 listopada 2017 roku, w piątek, o godzinie 19:00 przed Pałacem Prezydenckim oraz sądami w całym kraju. 

23 listopada 2017 r. NSA zajmie się odmową powołań na stanowiska sędziów

W dniu 23 listopada 2017 roku Naczelny Sąd Administracyjny rozpozna skargi kasacyjne Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz samych zainteresowanych na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 i 30 grudnia 2016 r. o odrzuceniu skarg na postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 czerwca 2016 roku w przedmiocie odmowy powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Uczestnikiem tych postępowań jest również Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA. Rozstrzygnięcie będzie dotyczyć dopuszczalności sądowej kontroli legalności przywołanego postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Rozprawa odbędzie się o godzinie 9.00 w sali B budynku NSA przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 w Warszawie.

Publikacje prasowe

Bunt sędziów ze Śląska. Ziobro nie może powołać wiceprezesów

Od siedmiu tygodni minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie może powołać zastępców prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Sędziowie mają odmawiać w geście solidarności z odwołanymi ze stanowisk kolegami.

 

 

PiS „naprawia” sądy. Działają coraz wolniej, a będzie jeszcze gorzej

Jakie są powody tej sytuacji? – Przede wszystkim trwające od początku rządów ministra Zbigniewa Ziobry blokowanie obsadzania etatów w sądach – uważa sędzia Bartłomiej Przymusiński

 

 

Ziobry reforma sądów, czyli problem z "sądolotkiem"

 Rozporządzenie ministra sprawiedliwości powstało na kolanie, bez konsultacji z sędziami. Opublikowano je 29 grudnia, a weszło w życie już 1 stycznia - Krystian Markiewicz

 

 

Radio i telewizja

Rozmowa Dnia - Krystian Markiewicz, Michał Wawrykiewicz

Gośćmi Jacka Żakowskiego byli adwokat Michał Wawrykiewicz i prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Krystian Markiewicz

Program wyemitowano 23 listopada 2017 roku w Superstacja