Uchwała  Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 26 listopada 2016 r. w sprawie ładu konstytucyjnego

adwW dniach 25-26 listopada 2016 r. odbył się XII Krajowy Zjazd Adwokatury, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie ładu konstytucyjnego.

 

 

Czytaj więcej...

Białostoccy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku podjęło w dniu 12 grudnia 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku w trosce o zachowanie zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów,  w pełni  popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich, który odbył się w dniu 3 września 2016 roku w Warszawie.

 

Gdańscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku podjęło w dniu  12 grudnia 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku mając na uwadze konieczność zachowania w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich wyrażone w uchwałach podjętych w dniu 3 września 2016 roku.

Ujawniamy: Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma gotowego pakietu projektów ustaw reformujących sądownictwo

W programie “Południk Wildsteina” emitowanym 10 września 2016 r. minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że istnieje zasadniczo gotowy pakiet ustaw, plan generalnych zmian w sądownictwie, w tym między innymi: zasad wprowadzenia sędziów do zawodu, zasad ich awansu, zmiany struktury sądownictwa, zasad postępowania dyscyplinarnego.

W związku z powyższym zwróciliśmy się do Ministerstwa Sprawiedliwości z następującym pytaniem:

Czytaj więcej...

Kondolencje

Czlonkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z głębokim smutkiem przyjęli wiadomość o tragicznej śmierci sędziego Sądu Rejonowego w Sandomierzu pana Zygmunta Bednarczyka. Bliskim Pana Sędziego pragniemy złożyć szczere wyrazy współczucia.

Samorząd reprezentujący 100 % sędziów powszechnych w Polsce poparł uchwały Kongresu Sędziów

3 września 2016r. w Warszawie miał miejsce Nadzwyczajny Kongres Sędziów. Jak wiemy uczestniczyli w nim sędziowie z całej Polski, z sądów wszystkich szczebli i rodzajów. Podczas jego obrad uczestnicy Kongresu przyjęli 3 uchwały (uchwała nr 1, nr 2, nr 3). 
 
Niespełna 2 miesiące po zakończeniu Kongresu wszystkie Zgromadzenia Ogólne Sędziów Apelacji w kraju, prawie jednogłośnie zajęły stanowiska popierające treść uchwał kongresowych.
 
 
(kolor niebieski = obszary popierające uchwały Kongresu).
 
Zgromadzenia Ogólne Sędziów Okręgów czy Przedstawicieli Sędziów Okręgów również sukcesywnie podejmują uchwały popierające dorobek Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów (uaktualniana lista wszystkich ustawowych organów samorządu sędziowskiego, które poparły uchwały Kongresu).

Zostań Członkiem Stowarzyszenia

 

Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Okręgi i Apelacje popierające uchwały Kongresu

Stop Hejtowi

Publikacje prasowe

Prezes sądu rozważa odejście z zawodu

Reformy proponowane przez Zbigniewa Ziobrę to "demagogia level hard" i "idiotyzm, jakiego świat nie widział"- Jarosław Gwizdak. 

 

 

Coś we mnie pękło

sędzia Jarosław Gwizdak o powodach rezygnacji z funkcji prezesa sądu. 

 

 

Ziobro o sprawie "Hossa": Sąd mógł popełnić czyn kryminalny

To próba wywierania nacisku na sąd, a także wpływania na przebieg procesu środkami pozaprocesowymi - tak o poleceniu wszczęcia śledztwa wobec sądu, który nie zdecydował o areszcie "Hossa" - Bartłomiej Przymusiński. 

 

Radio i telewizja