Pożegnanie Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

W związku z tragiczną śmiercią

w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem

 

Ś.P.

JOANNY AGACKIEJ-INDECKIEJ

 

 

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,

składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia

wszystkim bliskim Pani Mecenas

oraz jej kolegom z samorządu adwokackiego i całej palestry.

 

Żegnamy przyjaciela polskich sędziów,

osobę bardzo bliską naszemu środowisku i Stowarzyszeniu,

znakomitego prawnika i prawego człowieka.

Pamięć o Niej pozostanie wśród nas na zawsze.

 

Zarząd

Stowarzyszenia Sędziów Polskich

„Iustitia"

Uchwała Zarządu Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 6 kwietnia 2010 r.

     Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", w nawiązaniu do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie koniecznych prac nad regulacjami dotyczącymi wysokości wynagrodzeń sędziowskich, apeluje do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej o uwzględnienie szczególnej sytuacji sędziów pełniących służbę w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie oraz sądach okręgowych i rejonowych okręgów warszawskiego i warszawsko-praskiego.

Czytaj więcej...

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 21 marca 2010 r.

     Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", realizując Uchwałę Nr 1 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia, apeluje do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej o kontynuowanie prac nad regulacjami dotyczącymi wysokości wynagrodzeń sędziowskich.

Czytaj więcej...

Uchwała Nr 1 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" - uchwała programowa.

     XV Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" stwierdza, że nadal nie zostały spełnione postulaty, zawarte w uchwałach programowych Stowarzyszenia, podjętych w latach 2008 - 2009. Podejmowane są natomiast dalsze polityczne działania zmierzające do deprecjacji sądów i sędziów poprzez zwiększanie nadzoru politycznego ministra sprawiedliwości, z naruszeniem konstytucyjnych zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Czytaj więcej...

Uchwała Nr 2 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" o przyjęciu sprawozdania finansowego.

     XV Wyborcze Zebranie Delegatów przyjmuje sprawozdanie finansowe Zarządu Stowarzyszenia za rok 2009.

Uchwała Nr 3 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie wyniku finansowego.

     XV Wyborcze Zebranie Delegatów postanawia zwiększyć koszty statutowe w latach następnych o ujemną różnicę pomiędzy przychodami a kosztami ustaloną w rachunku wyników za 2009 r.

Publikacje prasowe

Trybunał Sprawiedliwości jest kompetentny do oceny gwarancji niezawisłości sądów krajowych

Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ma wyraźną kompetencję traktatową do oceny działania wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE (Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TS albo Trybunał) z 27 lutego 2017 r. w sprawie C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses).

 

Na sędziego rejonowego przypada średnio 995,8 sprawy

Dane nie obejmują spraw wieczystoksięgowych, rejestrowych i e-sądu.

 

 

"Biała księga" Morawieckiego. Gdzie rząd mówi prawdę, a gdzie nie?

Premier Morawiecki przedstawił w Brukseli "białą księgę" w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i reformy sądów. Punkt po punkcie dziennikarze sprawdzają, gdzie rząd napisał prawdę, a gdzie się od niej oddala.

 

 

Radio i telewizja

Sejm wybrał nowych sędziów do KRS. "Bojkot się nie udał"

Szkoda, że w tych trudnych czasach, kiedy niezależność sądów jest zagrożona, znalazła się grupa sędziów, która stwierdziła, że nic nie szkodzi i chce zajmować stanowisko w nowej, upolitycznionej Krajowej Radzie Sądownictwa – ocenił prezes Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia"

Puls Trójki, 6 marca 2018r.