Uchwała Nr 5 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie awansów poziomych.

     XV Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" zobowiązuje Zarząd do podjęcia działań w zakresie uregulowania i ustawowego usankcjonowania awansu poziomego.

     Zwraca się również do sędziów o rozważenie możliwości złożenia pozwów zbiorowych o wynagrodzenia należne z tytułu powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stanowiska w ramach awansu poziomego.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z dnia 7 marca 2010 r.

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" zwraca się do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o przyspieszenie prac nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Czytaj więcej...

Uchwała Nr 6 XV Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w sprawie listu otwartego.

     XV Wyborcze Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" wyraża poparcie dla inicjatywy listu otwartego, skierowanego do osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie opublikowanego na forum dyskusyjnym sędziów RP http://www.sedziowie.net/ dotyczącego wstrzymania prac nad nowelizacją ustawy - Prawo o usp stanowiącego załącznik do uchwały.

     Zebranie zwraca się do wszystkich członków Stowarzyszenia z apelem o złożenie podpisów pod listem otwartym, a także czynne włączenie się do akcji zbierania podpisów, tak, aby z listem dotrzeć do każdego sędziego. 

Czytaj więcej...

Uchwała Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" o zwołaniu XV Wyborczego Zebrania Delegatów

     1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" na podstawie § 17 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia zwołuje XV Wyborcze Zebranie Delegatów, które odbędzie się w dniach  6-7 lutego 2010 r. we Wrocławiu.

     2.  Na podstawie § 21 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna ustala, że Oddziały wybierają jednego delegata na każdą rozpoczętą liczbę dwudziestu jeden członków Stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Uchwała Oddziału "Iustitii" w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 stycznia 2010 r.

My jako członkowie SSP IUSTITIA Oddział w Gorzowie Wlkp. Pragniemy wyrazić stanowczy sprzeciw co do planowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformy sądownictwa przez likwidację tzw. małych sadów. Jak dotąd tylko i wyłącznie są to informacje na zasadzie pogłoski a jakakolwiek próba dowiedzenia się o konkretach planowanych likwidacji spotyka się z odmową ze strony urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy zwykle wówczas „nabierają wody w usta". Co pewien czas atmosfera niepewności podsycana jest przez wypowiedzi urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, publikowane w prasie, którzy wskazują na konieczność reformy sądownictwa, która ma wyrażać się również w likwidacji małych sądów. Wskazywanie parytetów w postaci liczby sędziów jest sztucznym wskaźnikiem, bo jak dotąd padały już różne liczby, np. likwidacja sądów z obsadą do 5 sędziów, do 7 sędziów, do 10 sędziów. Ta okoliczność również nie pozwala na stwierdzenie, że projekt reformy jest rzeczą przemyślaną przez obecnych decydentów.

 

Czytaj więcej...

Uchwała Oddziału "Iustitii" w Toruniu z dnia 7 stycznia 2010 r.

W związku ze zbliżającym się Walnym Zebraniem Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA", które będzie miało charakter wyborczy, Oddział w Toruniu, zrzeszający sędziów z okręgów sądów okręgowych w Toruniu i Włocławku wyraża nadzieję, że odbędzie się ono w duchu dbałości o jedność środowiska sędziowskiego, reprezentowanego przez nasze Stowarzyszenie. Tylko jedność i konsolidacja środowiska pozwoli nam skutecznie występować w obronie praw sędziów i odpowiedniego poszanowania dla władzy sądowniczej, którą sprawują Sądy.

           

Czytaj więcej...

Publikacje prasowe

Smutne, że są tacy sędziowie jak Piebiak

Smutne też, że są sędziowie, którzy przykładają rękę do niszczenia niezależności sądów. I właśnie takim sędzią jest pan minister Łukasz Piebiak - Bartłomiej Przymusiński.

 

 

Co drugi kandydat jest związany z ministerstwem Ziobry albo dostał od niego awans

Prawie wszyscy kandydaci do nowej Krajowej Rady Sądownictwa mają związki z resortem sprawiedliwości. Albo pracowali w ministerstwie Ziobry na delegacji, albo dostali od niego nominacje na kierownicze stanowiska w sądach, albo ludzie, którzy ich zgłaszają są zależni od ministra Ziobry - oko.press

 

Wybory do KRS - jaka będzie nowa Rada? Powiązania kandydatów z Ministerstwem Sprawiedliwości

Wkrótce wybory do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Zgłoszono 18 kandydatów, a zweryfikowano 17 z nich. Większość z nich to sędziowie związani z Ministerstwem Sprawiedliwości i pracujący dotychczas w małych sądach rejonowych - rp.pl