Lubelscy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Lubelskiej podjęło w dniu 24 października 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Lubelskiej, mając na uwadze konieczność zachowania w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich wyrażone w uchwałach podjętych 3 września 2016 roku.

1,3 mln zł na nagrody dla pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości

Jak informuje Sieć Obywatelska Watchdog Polska w okresie od 1 maja do 30 września br. w Ministerstwie Sprawiedliwości wypłacono 1,3 mln zł nagród dla jego pracowników. Ministerstwo odmawia podania imion i nazwisk osób, które otrzymały nagrody.
Źródło:
https://twitter.com/SiecObywatelska/status/789096414584401920

Sędziowie w Poznaniu poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sadu Okręgowego w Poznaniu podjęło w dniu 17 października 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu popiera wszystkie trzy uchwały Nadzwyczajnego Kongres Sędziów Polskich z dnia 3 września 2016 r.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka o kierowanym do polskiego rządu apelu w sprawie wdrożenia zaleceń Komisji Europejskiej

Jak informuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ponad 90 organizacji pozarządowych z wielu krajów podpisało się pod skierowanym do polskiego Prezydenta i Prezes Rady Ministrów apelem, wzywającym do wdrożenia zaleceń dotyczących praworządności, przedstawionych  polskim władzom w lipcu tego roku przez Komisję Europejską.

Czytaj więcej...

Sędziowie w Nowym Sączu poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu podjęło w dniu 17 października 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu powodowane troską o poszanowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w całości aprobuje i popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich, który odbył się w dniu 03 września 2016 r. w Warszawie.

Gliwiccy sędziowie poparli uchwały podjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego podjęło w dniu 14 października 2016 r. uchwałę popierającą wszystkie uchwały przyjęte przez Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich.

Poniżej tekst uchwały:

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego, mając na uwadze konieczność zachowania w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich wyrażone w  uchwałach z dnia 3 września 2016 roku.

 

Zostań Członkiem Stowarzyszenia

 

Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich

Okręgi i Apelacje popierające uchwały Kongresu

Publikacje prasowe

Spłaszczona piramida

Każdy sędzia, niezależnie od szczebla, jest w orzekaniu emanacją władzy państwowej. Powinni więc mieć jednakowe uprawnienia. Iustitia prosi o to od dawna – przypomina sędzia Mariusz Królikowski.

 

Sędzia na drodze Ziobry

Oświadczenie ministerstwa, które mnie dyskredytuje i podważa moje kompetencje, jest oświadczeniem, co do którego można rozważyć podjęcie środków prawnych - mówi Justyna Koska-Janusz, sędzia odwołana z delegacji przez Zbigniewa Ziobrę.

 

Oświadczenia majątkowe a zaufanie

Ujawnianie oświadczeń majątkowych wszystkim nie doprowadzi do założonego wzrostu zaufania do sędziów, a nasze bezpieczeństwo osobiste znacząco zmniejszy.

 

Radio i telewizja

Lubelska.tv

Sędzia Adam Daniel wiceprezes lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w rozmowie z z reporterem mówi o oczekiwaniach i obawach środowiska, wobec zmian przygotowywanych przez resort sprawiedliwości.