Konferencja ,,Udział sędziego w debacie publicznej"

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "IUSTITIA"

z okazji pierwszej rocznicy powołania

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

ma zaszczyt zaprosić

na  konferencję ,,Udział sędziego w debacie publicznej”,

która odbędzie się w dniu 26 września 2016 roku w Warszawie w Sądzie Najwyższym sala A im. Stanisława Dąbrowskiego w godzinach 9.00 -16.00.

Czytaj więcej...

Konferencja naukowa dotycząca dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych

W dniu 15 czerwca 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się zorganizowana wraz z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Dylematy wynikające z realizacji prawa dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych”. Podczas konferencji przedstawiono najważniejsze i wciąż aktualne kwestie związane z interpretacją przepisów dotyczących pojęcia, zakresu i granic dostępu do informacji publicznej w kontekście prawa do prywatności oraz ochrony danych osobowych. SSP „Iustitia” reprezentował sędzia WSA w Warszawie Piotr Kraczowski.

zobacz więcej

Konferencja „Podmioty w postępowaniu cywilnym”

konfkpcKatedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Sąd Okręgowy w Katowicach oraz Śląski Oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA

mają zaszczyt zaprosić na konferencję "Podmioty w postępowaniu cywilnym"

dedykowaną prof. zw. dr hab. Feliksowi Zedlerowi z okazji 50-lecia jego pracy naukowej

 

W programie m.in.:

  • Sąd i sędziowie w postępowaniu cywilnym – SSO Gabriela Ott (KRS), dr Jacek Gęsiak (Prezes SO w Katowicach), dr Grzegorz Borkowski (Szef Biura KRS), SSO Waldemar Żurek (KRS), dr hab. SSO Krystian Markiewicz (SSP Iustitia, WPIA UŚ),
  • Organy pozasądowe – dr Aneta Arkuszewska, prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak, prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan, not. Jacek Wojdyło
  • Strony i inni uczestnicy postępowania cywilnego – dr Marcin Dziurda, prof. dr hab. Paweł Grzegorczyk, prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. dr hab. Andrzej Torbus

więcej o konferencji

Konferencja w KSSiP

21 kwietnia 2016 roku w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odbyła się konferencja: „Droga aplikanta sędziowskiego do służby sędziowskiej- aplikacja sędziowska i co dalej?”

Czytaj więcej...

Konferencja „Ethos sędziego" - skrót relacji

- Wybór tych sędziów nie jest przypadkowy. Ich życie jest świadectwem wierności najwyższej wartości, jaką jest niezawisłość sędziowska – mówiła przedstawicielka "Iustitii" sędzia Aneta Łazarska na konferencji „Ethos sędziego", która odbyła się 18 marca w Warszawie, o trzech sędziach usuniętych ze stanowisk za wierność swoim zasadom. Organizatorami było Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" oraz Wydział Prawa i Administracji Uczelni im. Ryszarda Łazarskiego.

Czytaj więcej...

III Kongres Sędziów Gospodarczych - skrót relacji

- Różnica jest w mentalności. Tam do sadów przychodzą ludzie, aby dowiedzieć się, kto ma rację. Do polskich sadów przychodzi się, by sąd przyznał im rację – porównywał sytuację polskich sądów do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Danii i Holandii sędzia SO w Warszawie Wiktor Piber. Interesująca dyskusja na temat nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia br. dotyczących mediacji odbyła się 3 marca w Warszawie podczas III Kongresu Sędziów Gospodarczych. Organizatorami było Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" oraz Wydział Prawa i Administracji Uczelni im. Ryszarda Łazarskiego.

Wspólnie z przedstawicielami środowisk prawniczych oraz przedsiębiorców sędziowie omawiali problemy, na które natrafiają sądy gospodarcze. Dla sędziów kongresy są tradycyjnie okazją do wymiany doświadczeń i poglądów nie tylko we własnym gronie. III Kongres podzielony był na trzy panele: funkcjonowanie sądów gospodarczych w praktyce – perspektywa sądów i przedsiębiorców, znaczenie mediacji i arbitrażu w rozstrzyganiu sporów gospodarczych oraz znaczenie sądów gospodarczych dla jednostki i państwa. Prowadzili je kolejno: sędzia Waldemar Żurek (KRS), sędzia Aneta Łazarska (Iustitia) i prof. Marek Kolasiński.