Sędziowie jeżdżą gorzej niż politycy?

W związku z pojawiającymi się w prasie informacjami, dotyczącymi ilości wykroczeń drogowych popełnianych przez sędziów, Zespół Informacyjny "Iustitii" przygotował i rozesłał w dniu  25.08.2015 r. komunikat prasowy, którego treść poniżej prezentujemy:

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się w prasie statystykami, z których wynika, że spośród osób objętych immunitetem najwięcej wykroczeń drogowych popełniają sędziowie i prokuratorzy, chcielibyśmy wyjaśnić, że informacja ta wymaga dodatkowego komentarza.

Fakt popełnienia wykroczenia drogowego jest w każdym wypadku naganny i w żaden sposób nie można go usprawiedliwiać. Natomiast zestawianie liczby wykroczeń popełnionych przez sędziów z wykroczeniami popełnionymi przez parlamentarzystów nie ma większego sensu. Parlamentarzystów jest w Polsce 560, sędziów zaś ponad 10 tysięcy. Z prostego wyliczenia wynika, że w zeszłym roku wykroczenie popełnił prawie co dziewięćdziesiąty sędzia i co trzydziesty piąty parlamentarzysta.

Czytaj więcej...

Obywatelski Sędzia Roku

  

         

 Fundacja Court Watch Polska od tego roku organizuje coroczny plebiscyt „Obywatelski Sędzia Roku”. Tym tytułem będzie nagradzać przedstawiciela trzeciej władzy, który w ostatnim roku (od 1 lipca 2014 do 1 lipca 2015) wyróżnił się w sposób szczególny reprezentowaniem perspektywy obywateli w sądownictwie i działaniami budującymi zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Nie chodzi o działalność orzeczniczą, a o inicjatywy podejmowane przez sędziów poza tą sferą.

Nagroda będzie przyznawana sędziemu, który skutecznie zmniejsza dystans pomiędzy trzecią władzą a społeczeństwem i sprawia, że obywatele mają poczucie, że zostali potraktowani w sądzie z szacunkiem i godnością.

Zgłoszenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. może wysłać każda osoba, która miała styczność z sądownictwem. Poprawnie wysłane zgłoszenie kandydata powinno zawierać: imię i nazwisko sędziego, wskazanie sądu, w którym ww. sędzia pracuje, a także uzasadnienie, a w nim informację umożliwiającą weryfikację zgłoszenia (m.in. kontakty do innych osób, linki do artykułów itp.) oraz kontakt do osoby zgłaszającej.

Czytaj więcej...

7 miesięcy ministra Grabarczyka

Po siedmiu miesiącach sprawowania funkcji do dymisji podał się Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk. Był on dwudziestym drugim politykiem zajmującym ten ministerialny fotel w III RP, co świadczy o wyjątkowej niestabilności obsady resortu sprawiedliwości w ostatnich 25 latach.

Tak krótki okres sprawowania funkcji oczywiście nie pozwolił na żadne długofalowe działania, tym niemniej warto pokrótce przypomnieć plusy i minusy działalności Cezarego Grabarczyka z punktu widzenia funkcjonowania polskiego sądownictwa.

Czytaj więcej...

Prośba o pomoc dla chorego dziecka - 1 %

Koleżanki i Koledzy,

Jeśli nie macie planów odnośnie 1% podatku dochodowego proszę o rozważenie wsparcia mojego Andrzeja. Nie znam tak dzielnego człowieka, nie poddał się. Nie chodzi już samodzielnie, walczymy o utrzymanie części nabytych wcześniej umiejętności, nie jest łatwo.
Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej syna:
http://www.andrzejszekiel.pl
Jeśli mielibyście wolę innej formy pomocy - wszystkie informacje są na stronie internetowej Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą".

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Pieńkowska-Szekiel
Oddział "Iustitii" w Katowicach 

Po decyzji Prezydenta w sprawie zmian w u.s.p.

Środowisko sędziowskie z satysfakcją przyjęło decyzję Prezydenta RP o skierowaniu do prewencyjnej kontroli Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych z dnia 20 lutego 2015r., znanej jako "Lex Biernacki".

Oczywiście należy brać pod uwagę fakt, że jest to sukces częściowy, gdyż Prezydent z sześciu głównych zarzutów stawianych tej nowelizacji w Apelu trzech stowarzyszeń sędziowskich i stanowisku "Iustitii" uwzględnił dwa, dotyczące dostępu Ministra Sprawiedliwości do akt spraw będących w toku oraz do systemów informatycznych sądów. Poza zakresem wniosku znalazły się niestety kwestie ograniczenia liczby sędziów rejonowych w organach samorządu sędziowskiego, zmniejszenia roli kolegiów, wprowadzenia finansowych kar dyscyplinarnych oraz likwidacji zwrotu kosztów przejazdu dla większości sędziów.

Czytaj więcej...

W sprawie rzekomego "zdania odrębnego" do uchwały KRS

KOMUNIKAT NR 5

ZESPOŁU INFORMACYJNEGO SSP "IUSTITIA"

W dniu 6 marca 2015 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się komunikat sygnowany przez Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, z którego wynika, jakoby do uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 marca 2015 r. (krytycznej wobec zmian ustawy o ustroju sądów powszechnych) zostało zgłoszone zdanie odrębne. Został również zacytowany dokument, mający być rzekomo tymże zdaniem odrębnym.

Pomijając już stronę merytoryczną tego komunikatu, gdzie Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa powtarza wciąż te same nieprawdziwe tezy, do których się już odnosiliśmy, podkreślić należy, że zdumienie budzi sam fakt ogłoszenia rzekomego zdania odrębnego, a tym bardziej – jego publikacja na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a więc organu, od którego szczególnie oczekiwać należy znajomości i przestrzegania prawa.

Żaden przepis rangi konstytucyjnej, ustawowej czy regulaminowej nie przewiduje możliwości zgłaszania zdania odrębnego od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa. Owszem, mogą zdarzyć się i wielokrotnie zdarzają się wypadki, że uchwały tego organu nie zapadają jednomyślnie (co jest typowe dla organów kolegialnych), jednakże nie ma prawnej możliwości zgłaszania zdania odrębnego, jak to ma miejsce przy wyrokach zapadających w składach wieloosobowych.

Czytaj więcej...