Kolejni prezesi sądów wskazani przez Ministra Sprawiedliwości rezygnują z funkcji

W listopadzie 2017 roku rezygnację złożył Prezes Sądu Rejonowego w Żorach Cezary Podsiadlik.

W styczniu 2018 roku zrezygnowali :

- Prezes Sądu Rejonowego w Oleśnie Marek Nowosiński

- Wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu Adam Cąkała.

W lutym 2018 roku rezygnację złożyli :

- Prezes Sądu Rejonowego w Kluczborku Małgorzata Pawlicka

- Prezes Sądu Rejonowego w Poznaniu- Nowe Miasto i Wilda Kamil Antkowiak.

W marcu 2018 roku rezygnację złożył Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi Dariusz Limiera.

 

Każda z ww. osób pełniła funkcję powierzoną przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego przez okres od kilku dni do jednego miesiąca. Objęły one stanowiska po prezesach i wiceprezesach sądów, odwołanych w trybie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1452), czyli odwołanych w trakcie kadencji, wbrew opinii sędziów i bez wiarygodnych powodów. Te i inne zmiany dokonane przez okres sześciu miesięcy obowiązywania ww. przepisu, zwykle bardzo negatywnie wpłynęły na atmosferę w pracy, a to w połączeniu z utrzymującymi się od dłuższego czasu brakami kadrowymi i dużą liczbą spraw wpływających do sądów, nie pomaga w sprawnym realizowaniu zadań nałożonych na wymiar sprawiedliwości.

Biała Księga - manipulacje. Odcinek #1. Premiera!

Odcinek #1

Wkrótce następne odcinki!

Dom Sędziego Seniora - prośba o wsparcie

Szanowne Koleżanki i Koledzy sędziowie, drodzy Iustitianie

 

         Z ogromną satysfakcją informujemy, iż Fundacja Dom Sędziego Seniora, do której aktywnie należy m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich ”Iustitia”,  została umieszczona w wykazie organizacji pożytku publicznego. To pozwala na dokonywanie odpisu 1% podatku PIT za 2017 w 2018 r.

         Zachęcając do dokonania wyboru Fundacji jako beneficjenta 1% podatku informujemy, iż  statutowym celem organizacji jest niesienie pomocy sędziom i pracownikom wymiaru sprawiedliwości, którzy jej potrzebują z racji wieku, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej.

         Zgromadzenie środków  na koncie Fundacji pozwoli w przyszłości na podjęcie działań zmierzających do zrealizowania najważniejszego zadania, a mianowicie budowy Domu Sędziego Seniora, w którym godne miejsce znajdą Ci nasi koledzy i koleżanki, które najbardziej potrzebują wsparcia i pomocy. 

         Przedstawiając niezbędne dane umożliwiające dokonanie odpisu lub darowizny prosimy o przekazanie wszystkim zainteresowanym niniejszej informacji.

                                                                                     Zarząd SSP "Iustitia”

 

 DOM  SĘDZIEGO  SENIORA

Okaż solidarność, dobrze wykorzystaj swój 1%

Zapraszamy do przekazywania 1% podatku  lub

darowizn na Fundację zapewniająca godne życie najstarszym sędziom

oraz pracownikom wymiaru sprawiedliwości.

Fundacja Dom Sędziego Seniora

Ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa

PKO BP SA: 27 1020 1097 0000 7102 0272 1082

Nr KRS 0000538611,

REGON: 360628662

NIP: 5213686751

Ważna informacja dla kobiet – sędziów, którym Minister Sprawiedliwości nie wyraził zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego na podstawie art. 69 § 1, 1b i 3 zd. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016, poz

Zmiana art. 69  § 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych,  uchwalona w dniu 12 lipca 2017 r . (Dz.U. z 2017 r., poz. .1452) w połączeniu ze zmianą  dokonaną w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw  ( Dz.U. z 2017 r., poz. 38), która weszła w życie w dniu 1 października 2017 r., powoduje „automatyczne” przeniesienie w stan spoczynku kobiet – sędziów z chwilą ukończenia przez nie 60 roku życia.

Ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. dodano również do art. 69 § 1 podpunkt b, który to przepis oddał w ręce Ministra Sprawiedliwości decyzję w sprawie dalszego zajmowania stanowiska sędziego po ukończeniu określonego przez ustawę wieku.

Przepis art. 69 § 1 u.s.p.,  w wersji obowiązującej od 01 października 2017 r. budzi zasadnicze wątpliwości natury prawno-konstytucyjnej i wydaje się sprzeczny z art. 33 Konstytucji RP. Pozostaje również w kolizji z art. 113 Kodeksu pracy oraz stanowi naruszenie prawa Unii Europejskiej, w tym między innymi Dyrektywy Rady 2000/78/WE,  stanowi bowiem przejaw dyskryminacji ze względu na płeć.

Kobiety, które zostały objęte dyspozycją znowelizowanego art. 69  § 1 u.s.p.  przed dniem jego wejścia w życie mogły liczyć na to, że pozostaną w służbie sędziowskiej do ukończenia 67 roku życia. Tak nagłe obniżenie granicy wieku, z uzyskaniem którego obligatoryjnie ustaje służba sędziowska, zmusza kobiety do ostatecznego zaprzestania pracy, bez możliwości wcześniejszego zabezpieczenia, przede wszystkim ekonomicznego.

Z tej przyczyny  Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wraz z adwokatami Kancelarii Adwokatów Stańko i Partnerzy w Katowicach opracował projekt postępowania, celem zarówno zablokowania niekorzystnych zmian, jak i występowania przez osoby poszkodowane z indywidualnymi roszczeniami do sądu. Działania te wspierane będą również przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz eksperta z zakresu prawa pracy dr Urszulę Torbus – pracownika Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Kontakt dla osób zdecydowanych na podjęcie kroków prawnych:

Kancelaria Adwokatów Stańko i Partnerzy w Katowicach

Adwokat dr Marek Stańko (pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego)

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 32 203 99 33

 

Sejm wybrał nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa

Na 59 posiedzeniu w dniu 6 marca 2018 roku Sejm wybrał 15 nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Są to:

Rafał Puchalski (z rekomendacji klubu PiS)

Dariusz Drajewicz (z rekomendacji klubu PiS)

Jarosław Dudzicz (z rekomendacji klubu PiS)

Teresa Kurcyusz-Furmanik (z rekomendacji klubu PiS)

Ewa Łapińska (z rekomendacji klubu PiS)

Leszek Mazur (z rekomendacji klubu PiS)

Maciej Nawacki (z rekomendacji klubu PiS)

Dagmara Pawelczyk-Wojcka (z rekomendacji klubu PiS)

Paweł Styrna (z rekomendacji klubu PiS)

Grzegorz Furmankiewicz (z rekomendacji klubu Kukiz`15)

Marek Jaskulski (z rekomendacji klubu Kukiz`15)

Joanna Kołodziej-Michałowicz (z rekomendacji klubu Kukiz`15)

Jędrzej Kondek (z rekomendacji klubu Kukiz`15)

Zbigniew Łupina (z rekomendacji klubu Kukiz`15)

Maciej Mitera (z rekomendacji klubu Kukiz`15)

Trzech kandydatów nie uzyskało rekomendacji klubów parlamentarnych. Byli to: Mariusz Witkowski, Mariusz Lewiński, Robert Pelewicz. Kluby opozycyjne: PO, Nowoczesna, PSL nie poparły żadnego kandydata i nie wzięły udziału w głosowaniu. Poniżej przedstawiamy wyniki głosowania poszczególnych posłów podczas głosowania nr 82:

 źródło: http://orka.sejm.gov.pl/Glos8.nsf/nazwa/59_82/$file/glos_59_82.pdf

Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Jędrzej Kondek, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Zbigniew S. Łupina, Leszek Mazur, Maciej A. Mitera, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Rafał Puchalski i Paweł K. Styrna

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/news-sejm-wybral-czlonkow-krs-opozycja-to-wybor-sedziow-marcowych,nId,2553595#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
Dariusz Drajewicz, Jarosław Dudzicz, Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Jędrzej Kondek, Teresa Kurcyusz-Furmanik, Ewa Łąpińska, Zbigniew S. Łupina, Leszek Mazur, Maciej A. Mitera, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Rafał Puchalski i Paweł K. Styrna.

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/news-sejm-wybral-czlonkow-krs-opozycja-to-wybor-sedziow-marcowych,nId,2553595#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox