List do Senatorów RP

Do Senatu RP trafiła przyjęta przez Sejm RP ustawa zmieniająca ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych tzw. Lex Biernacki (druk senacki 808).

Marszałek Senatu w dniu 19 stycznia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Posiedzenie obu komisji przewidziano na 28 stycznia. 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wystosowało listy do członków komisji, których treść zamieszczamy także tutaj.

Czytaj więcej...

Spotkanie Światowej Unii Sędziów

Jesienne zebranie Światowej Unii Sędziów odbyło się w miejscowości Foz do Iguacu położonej na granicy trzech państw - Argentyny, Pragwaju i Brazylii. W listopadzie temperatura przekracza tam 30 stopni Celsjusza i czuć już zbliżające się lato. Piękne okoliczności przyrody i wyśmienita pogoda były jedynie tłem dla codziennych, wielogodzinnych spotkań, odbywanych w hotelowej sali konferncyjnej. Program obejmował zarówno posiedzenia Światowej Unii Sędziów jak i Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów, a jeden z dni poświęcony był w całości konferencji na temat ochrony środowiska.

Czytaj więcej...

"Iustitia" odmawia opiniowania przepisów ograniczających zwrot kosztów dojazdu

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" otrzymało do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, który ustala dla sędziów "specjalną" stawkę "zwrotu kosztów" dojazdu własnym pojazdem z miejsca zamieszkania do siedziby sądu. Ów "zwrot kosztów", określony na podstawie ustawy okołobudżetowej (jeszcze nie uchwalonej) ma wynosić w 2015 r. 30 groszy za 1 kilometr, bez względu na wszelkie okoliczności. Przypominamy, że dla wszystkich innych funkcjonariuszy państwowych i pracowników służby publicznej, limit maksymalny wynosi 83 grosze za kilometr - wyjątek ma dotyczyć tylko sędziów.

Na zaopiniowanie ww. projektu Stowarzyszenie otrzymało jeden niecały dzień roboczy - projekt nadesłano w piątek, odpowiedzi resort zażyczył sobie na poniedziałek. W podobny sposób projekt ów rozesłano do zaopiniowania do sądów - sędziowie otrzymali na wyrażenie opinii czas od kilku godzin do niewielu minut, jako że cały czas przeznaczony na opiniowanie pochłonęło przesyłanie pism z ministerstwa poprzez sądy i prezesów różnych szczebli do sędziów i z powrotem.

"Iustitia" podjęła decyzję o odmowie zaopiniowania projektu. Pełną odpowiedź udzieloną resortowi przedstawiamy poniżej.

Czytaj więcej...

Interwencja "Iustitii" w obronie sędziego represjonowanego za odmowę orzekania

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", zgodnie z art. 186 ust. 1 Konstytucji RP zawiadomił Krajową Radę Sądownictwa o prawdopodobnym naruszeniu niezawisłości sędziowskiej sędziego sądu rejonowego przez prezesa nadrzędnego wobec niego sądu okręgowego.

Sędzia sądu rejonowego, którego dotyczyła powyższa sytuacja, przed dniem 1 stycznia 2013 r. orzekał w sądzie zniesionym w ramach tzw. „reformy Gowina” i został przeniesiony do tzw. sądu przejmującego. Gdy w październiku 2013 r. ogłoszona została uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2013 r. (III CZP 46/13), stwierdzająca, że przenoszenie sędziów przewidziane w art. 75 § 3 usp w związku z art. 75 § 2 pkt 1 usp może być dokonywane tylko przez Ministra Sprawiedliwości, a nie przez podsekretarzy stanu, sędzia ów, podzielając pogląd Sądu Najwyższego, podobnie jak wielu innych sędziów zniesionych sądów powstrzymał się od orzekania. W dniu 10 października 2013 r. Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła zaś stanowisko podzielające pogląd Sądu Najwyższego i zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości o rozwiązanie problemu.

Czytaj więcej...

Oświadczenie Prezesa SSP "Iustitia" w sprawie wypowiedzi dyrektora departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości

W dniu 11 kwietnia 2014 r. w "Dzienniku Gazecie Prawnej" (dodatek "Prawnik") ukazał się wywiad z Dyrektorem Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemarem Szmidtem. W wywiadzie tym Pan Dyrektor stwierdził, że wśród sędziów delegowanych do ministerstwa są członkowie Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

Powyższe twierdzenie jest nieprawdziwe. Żaden z członków Zarządu "Iustitii" nie jest delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości. Nadto Zebranie Delegatów Stowarzyszenia uchwałą z dnia 13 kwietnia 2013 r. zobowiązało członków Zarządu "Iustitii" do złożenia rezygnacji z funkcji w Zarządzie, jeśli w trakcie kadencji zgodziliby się na delegowanie do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Maciej Strączyński

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

Zmarł Prezes Oddziału "Iustitii" we Wrocławiu

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z wielkim żalem zawiadamia,

że w dniu 23 grudnia 2013 r. odszedł od nas nagle

ś.p.

TADEUSZ SZEWIOŁA

Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Prezes Oddziału we Wrocławiu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia"

Czytaj więcej...