List otwarty sędziów do Prezydenta RP

Przyjęta właśnie przez Sejm ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 2680) czeka teraz na podpis Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Uchwalona ustawa zawiera wszystkie krytykowane przez środowisko sędziowskie przepisy, w tym dotyczące ograniczenia roli sędziów rejonowych w sędziowskim samorządzie, ograniczenia roli kolegiów sądów i likwidacji „kilometrówek”. Duże kontrowersje, z punktu widzenia praw obywatelskich, budzi w niej kwestia dostępu polityków do akt wszystkich spraw sądowych i systemów informatycznych sądów. 

Członkowie „Iustitii” opracowali projekt listu otwartego do Prezydenta RP. Zachęcamy sędziów oraz wszystkie osoby, którym bliska jest kwestia obrony praw obywatelskich i niezależności władzy sądowniczej do podpisywania listu zawartego w poniższym linku i wysyłania go w formie pisemnej lub elektronicznej. Przekonajmy Prezydenta Bronisława Komorowskiego do odrzucenia tej szkodliwej dla obywateli ustawy. 

Apel do Prezydenta RP

Apele o weto należy przesyłać na adres:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10

00-902 Warszawa

Fax: (48 22) 695-22-38

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komunikat Zespołu Informacyjnego SSP „Iustitia”

W odpowiedzi na informację Ministra Sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka podaną na konferencji prasowej w dniu 24 lutego 2015 r. Zespół Informacyjny SSP „Iustitia” stwierdza, co następuje:

W swojej wypowiedzi na konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości uznał kontrowersje wobec znowelizowanego przepisu art. 175a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych dotyczącego dostępu Ministra Sprawiedliwości do systemów informatycznych sądów i danych osobowych za nieporozumienie stwierdzając, że wspomniany przepis jest niezbędny do wykonywania efektywnego nadzoru zewnętrznego i nie zagraża niezawisłości sądów.  

Oświadczamy, że takie stanowisko nie odpowiada treści uchwalonych przepisów ani nie odnosi się do istoty zagrożenia dla wolności obywatelskich, jakie z tej nowelizacji wynika.

Zgodnie z treścią art. 175a u.s.p. po nowelizacji Minister Sprawiedliwości przetwarza dane stron, pełnomocników uczestników postępowań sądowych i innych osób uczestniczących w postępowaniach sądowych, zawarte w centralnych systemach teleinformatycznych obsługujących postępowanie sądowe lub sądy, a w ramach sprawowanego przez siebie nadzoru zewnętrznego może zbierać i wykorzystywać niezbędne informacje zawierające dane osobowe, także bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą. Ma również dostęp do centralnych baz danych sądów i sądowych systemów teleinformatycznych w zakresie wykonywania zadań określonych w ustawie.

Istotą problemu, który przepis ten stwarza, nie jest zagrożenie niezawisłości sądów czy ryzyko wpływania na orzecznictwo sądów, lecz bezpośredni dostęp ministra i ministerialnych urzędników nie tylko do akt sprawy (co zapewnia im znowelizowana ustawa w art. 37g), ale także bezpośredni dostęp do systemów informatycznych sądów.

Czytaj więcej...

List do Senatorów RP

Do Senatu RP trafiła przyjęta przez Sejm RP ustawa zmieniająca ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych tzw. Lex Biernacki (druk senacki 808).

Marszałek Senatu w dniu 19 stycznia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej. Posiedzenie obu komisji przewidziano na 28 stycznia. 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" wystosowało listy do członków komisji, których treść zamieszczamy także tutaj.

Czytaj więcej...

Spotkanie Światowej Unii Sędziów

Jesienne zebranie Światowej Unii Sędziów odbyło się w miejscowości Foz do Iguacu położonej na granicy trzech państw - Argentyny, Pragwaju i Brazylii. W listopadzie temperatura przekracza tam 30 stopni Celsjusza i czuć już zbliżające się lato. Piękne okoliczności przyrody i wyśmienita pogoda były jedynie tłem dla codziennych, wielogodzinnych spotkań, odbywanych w hotelowej sali konferncyjnej. Program obejmował zarówno posiedzenia Światowej Unii Sędziów jak i Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów, a jeden z dni poświęcony był w całości konferencji na temat ochrony środowiska.

Czytaj więcej...

"Iustitia" odmawia opiniowania przepisów ograniczających zwrot kosztów dojazdu

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" otrzymało do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, który ustala dla sędziów "specjalną" stawkę "zwrotu kosztów" dojazdu własnym pojazdem z miejsca zamieszkania do siedziby sądu. Ów "zwrot kosztów", określony na podstawie ustawy okołobudżetowej (jeszcze nie uchwalonej) ma wynosić w 2015 r. 30 groszy za 1 kilometr, bez względu na wszelkie okoliczności. Przypominamy, że dla wszystkich innych funkcjonariuszy państwowych i pracowników służby publicznej, limit maksymalny wynosi 83 grosze za kilometr - wyjątek ma dotyczyć tylko sędziów.

Na zaopiniowanie ww. projektu Stowarzyszenie otrzymało jeden niecały dzień roboczy - projekt nadesłano w piątek, odpowiedzi resort zażyczył sobie na poniedziałek. W podobny sposób projekt ów rozesłano do zaopiniowania do sądów - sędziowie otrzymali na wyrażenie opinii czas od kilku godzin do niewielu minut, jako że cały czas przeznaczony na opiniowanie pochłonęło przesyłanie pism z ministerstwa poprzez sądy i prezesów różnych szczebli do sędziów i z powrotem.

"Iustitia" podjęła decyzję o odmowie zaopiniowania projektu. Pełną odpowiedź udzieloną resortowi przedstawiamy poniżej.

Czytaj więcej...

Interwencja "Iustitii" w obronie sędziego represjonowanego za odmowę orzekania

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", zgodnie z art. 186 ust. 1 Konstytucji RP zawiadomił Krajową Radę Sądownictwa o prawdopodobnym naruszeniu niezawisłości sędziowskiej sędziego sądu rejonowego przez prezesa nadrzędnego wobec niego sądu okręgowego.

Sędzia sądu rejonowego, którego dotyczyła powyższa sytuacja, przed dniem 1 stycznia 2013 r. orzekał w sądzie zniesionym w ramach tzw. „reformy Gowina” i został przeniesiony do tzw. sądu przejmującego. Gdy w październiku 2013 r. ogłoszona została uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2013 r. (III CZP 46/13), stwierdzająca, że przenoszenie sędziów przewidziane w art. 75 § 3 usp w związku z art. 75 § 2 pkt 1 usp może być dokonywane tylko przez Ministra Sprawiedliwości, a nie przez podsekretarzy stanu, sędzia ów, podzielając pogląd Sądu Najwyższego, podobnie jak wielu innych sędziów zniesionych sądów powstrzymał się od orzekania. W dniu 10 października 2013 r. Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła zaś stanowisko podzielające pogląd Sądu Najwyższego i zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości o rozwiązanie problemu.

Czytaj więcej...