Przemówienie I Prezes Sądu Najwyższego z okazji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w dniu 20 kwietnia 2016 r.

Spotykamy się w trudnych dla prawników czasach. Dlatego też proszę wybaczyć, że – rezygnując z wieloletniego obyczaju właściwego tego rodzaju zgromadzeniom – nie będę wygłaszał typowego przemówienia na temat judykatury TK oraz wzajemnych stosunków pomiędzy Trybunałem a reprezentowanym przeze mnie Sądem Najwyższym. Te kwestie schodzą dzisiaj na bok. W chwili bowiem, kiedy przychodzi nam mierzyć się z trudnymi wyzwaniami, trzeba przypominać o rzeczach podstawowych i sięgać do nagromadzonych doświadczeń, i na tej podstawie poszukiwać rozsądnych rozwiązań. I o tym powinniśmy w tym gronie dyskutować.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie prenumeraty czasopism przez sądy

W związku z wypowiedzią sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego z dnia 12 stycznia 2016 r., wygłoszoną w programie Polsat News: „do tej pory sędziowie kupowali za publiczne pieniądze „Bravo Sport”, „Świerszczyki”, „Kot i Pies”, Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości o udzielenie informacji publicznej, czy takie pisma były kupowane i w jakim celu.

Odpowiedź udzielona nam przez Ministerstwo Sprawiedliwości była ogólnikowa, albowiem poinformowano nas, że czasopisma o charakterze rozrywkowym i wydawnictwa specjalistycznie niedotyczące branży prawniczej kupowano we wszystkich apelacjach (wyliczono nazwy jedenastu apelacji). Wiadomo, że pisma z dziedziny ekonomii, zarządzania, pedagogiki itp. kupują liczne sądy, zatem wymienienie pism rozrywkowych wśród nich pozbawiało informację jakiejkolwiek wartości.

Czytaj więcej...

III Memoriał Tadeusza Szewioły

Zarząd Oddziału SSP "Iustitia we Wrocławiu zaprasza na

III Memoriał Tadeusza Szewioły

pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

W programie turnieje koszykówki, tenisa stołowego i ringo, które zostaną rozegrane w dniu 18 marca 2016 r. w sali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy, ul. Wojska Polskiego 17. Rozpoczęcie zawodów o godz. 15.00.

Po zakończeniu rozgrywek o godz. 20.00 odbędzie się uroczysta kolacja w hotelu "Trzebnica", w trakcie której wręczone zostaną puchary i dyplomy.

Czytaj więcej...

Rezygnacja członka Komisji Rewizyjnej "Iustitii"

Z dniem 2 lutego 2016 r. członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Sędziów Polskich Jacek Przygucki złożył rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.

Rezygnacja wiąże się z delegacją do Ministerstwa Sprawiedliwości. Sędzia Jacek Przygucki objął funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości.

Oświadczenie Prezesa i Wiceprezesów "Iustitii" z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie projektu nowelizacji k.p.k.

W dniu dzisiejszym na konferencji prasowej Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło padło ze strony jednego z dziennikarzy stwierdzenie, że sędziowie krytycznie odnieśli się do projektu ustawy zmieniającej kodeksy karne - określanej powszechnie jako "odwołanie reformy z 1 lipca 2015 r.". W odpowiedzi na to Pani Premier stwierdziła, że sędziowie powinni się z tym projektem ustawy zapoznać, zanim będą się na jej temat wypowiadać.
W związku z powyższą sytuacją oświadczamy, co następuje.

Projekt reformy prawa karnego, przyjęty w dniu dzisiejszym przez Radę Ministrów, został opracowany w tajemnicy i nigdy nie ujawniono go żadnym przedstawicielom środowiska sędziowskiego. Wbrew długoletniej praktyce nie przedstawiono go sędziom do konsultacji ani drogą służbową, za pośrednictwem prezesów sądów, ani przez skierowanie go do organizacji pozarządowych, w szczególności Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Projektu tego aż do dnia dzisiejszego, w rezultacie decyzji władz wykonawczych, sędziowie nie mogli poznać. Z tego powodu nie wypowiadaliśmy się w ogóle na temat jego treści - ani pozytywnie, ani negatywnie. W wystąpieniach medialnych odnosiliśmy się jedynie ogólnie do udostępnianych w środkach masowego przekazu informacji na temat planowanych kierunków zmian.

Czytaj więcej...

Nasze propozycje zmian w ustawie o TK

W związku z trwającymi w Sejmie RP pracami nad nowelizacją ustawy z dnia 25.06.2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064) SSP „Iustitia” postuluje wprowadzenie zmian zmierzających do odpolitycznienia procesu wyboru sędziów Trybunału i podwyższenia ich rangi oraz usunięcia wątpliwości, co do wykładni tej ustawy.  

W szczególności proponujemy: podwyższenie wymagań stawianych kandydatowi w zakresie wiedzy prawniczej, wprowadzenie zakazu kandydowania posłów, senatorów i wyższych urzędników państwowych, wprowadzenie możliwości zgłaszania kandydatów przez środowiska prawnicze i naukowe, wprowadzenie obowiązku niezwłocznego przyjęcia ślubowania od wybranego sędziego i dopuszczenie do złożenia go w formie pisemnej, a także sprecyzowanie daty rozpoczęcia kadencji sędziego. Część proponowanych rozwiązań pochodzi z pierwotnego projektu prezydenckiego z roku 2013, który został następnie niestety zmieniony w toku prac Sejmu poprzedniej kadencji.

Poniżej przedstawiamy propozycję zmian ustawowych, które w naszej ocenie powinny naprawić sytuację wokół wyboru sędziów Trybunału:

Czytaj więcej...