Mediatorzy w obronie szacunku

Male nostro iure uti non deremus

MEDIATORZY W OBRONIE SZACUNKU DLA PRAWA I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Jako środowisko mediatorów, które od 27 lat - jak korzenie traw (wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi) buduje fundament państwa obywatelskiego, pomimo wielu przejawów niesprawiedliwego państwa które znamy z przeszłości, zachęcamy do budowania zaufania społecznego i do ochrony wartości dialogu.

STAJEMY SOLIDARNIE OBOK STOWARZYSZEŃ SĘDZIÓW: Iustitia, Themis, ProFamilia, Sędziów Rodzinnych w Polsce. Nie sprzeciwiamy się nikomu ani niczemu, ale DOMAGAMY SIĘ SZACUNKU DLA SĘDZIÓW I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI - bo jest on również źródłem dobra i ochrony obywateli.

 

Czytaj więcej...

Uchwała Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 47 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647 ze zm.) Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, mając na uwadze art. 8 Konstytucji RP stanowiący, że Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a jej przepisy stosuje się bezpośrednio,  postanowiło podjąć uchwałę następującej treści:

Kolegium NSA apeluje o poszanowanie niezależności sądów i Trybunałów, które w demokratycznym państwie prawnym, jakim jest Rzeczpospolita Polska, są władzą odrębną i niezależną od innych władz oraz stoją na straży praw i wolności obywatelskich. Zgodnie z art. 178 ust. 1 Konstytucji sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne wielokrotnie w swoim orzecznictwie korzystały z bogatego dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego,

Czytaj więcej...

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich w sprawie wypowiedzi rzecznik prasowego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Beaty Mazurek z 26 kwietnia 2016 r.

My Sędziowie, członkowie stowarzyszeń sędziowskich, kategorycznie sprzeciwiamy się określaniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego jako “zespołu kolesi, którzy bronią status quo poprzedniej władzy”, a jego uchwały jako “szerzenia anarchii w kraju”.

Sformułowania te użyte przez Panią Poseł Beatę Mazurek - rzecznika prasowego klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, w wypowiedzi telewizyjnej z 26 kwietnia 2016 roku, godzą w powagę urzędu Sędziego Sądu Najwyższego, naruszają autorytet Sądu Najwyższego, a tym samym całego wymiaru sprawiedliwości i porządek prawny w Państwie.

Taka wypowiedź jest niedopuszczalna ( nie powinna mieć miejsca w przestrzeni publicznej), zwłaszcza ze strony Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

Wzywamy do zaprzestania tego typu wypowiedzi, a tym samym do poszanowania standardów demokratycznego państwa prawa, którego fundamentem jest zasada trójpodziału władzy i ich równowagi (art. 10 ust 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej).

Zarządy:

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” 

Stowarzyszenia Sędziów Themis

Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia

Przemówienie I Prezes Sądu Najwyższego z okazji Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w dniu 20 kwietnia 2016 r.

Spotykamy się w trudnych dla prawników czasach. Dlatego też proszę wybaczyć, że – rezygnując z wieloletniego obyczaju właściwego tego rodzaju zgromadzeniom – nie będę wygłaszał typowego przemówienia na temat judykatury TK oraz wzajemnych stosunków pomiędzy Trybunałem a reprezentowanym przeze mnie Sądem Najwyższym. Te kwestie schodzą dzisiaj na bok. W chwili bowiem, kiedy przychodzi nam mierzyć się z trudnymi wyzwaniami, trzeba przypominać o rzeczach podstawowych i sięgać do nagromadzonych doświadczeń, i na tej podstawie poszukiwać rozsądnych rozwiązań. I o tym powinniśmy w tym gronie dyskutować.

Czytaj więcej...

Komunikat w sprawie prenumeraty czasopism przez sądy

W związku z wypowiedzią sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryka Jakiego z dnia 12 stycznia 2016 r., wygłoszoną w programie Polsat News: „do tej pory sędziowie kupowali za publiczne pieniądze „Bravo Sport”, „Świerszczyki”, „Kot i Pies”, Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości o udzielenie informacji publicznej, czy takie pisma były kupowane i w jakim celu.

Odpowiedź udzielona nam przez Ministerstwo Sprawiedliwości była ogólnikowa, albowiem poinformowano nas, że czasopisma o charakterze rozrywkowym i wydawnictwa specjalistycznie niedotyczące branży prawniczej kupowano we wszystkich apelacjach (wyliczono nazwy jedenastu apelacji). Wiadomo, że pisma z dziedziny ekonomii, zarządzania, pedagogiki itp. kupują liczne sądy, zatem wymienienie pism rozrywkowych wśród nich pozbawiało informację jakiejkolwiek wartości.

Czytaj więcej...

III Memoriał Tadeusza Szewioły

Zarząd Oddziału SSP "Iustitia we Wrocławiu zaprasza na

III Memoriał Tadeusza Szewioły

pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

W programie turnieje koszykówki, tenisa stołowego i ringo, które zostaną rozegrane w dniu 18 marca 2016 r. w sali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy, ul. Wojska Polskiego 17. Rozpoczęcie zawodów o godz. 15.00.

Po zakończeniu rozgrywek o godz. 20.00 odbędzie się uroczysta kolacja w hotelu "Trzebnica", w trakcie której wręczone zostaną puchary i dyplomy.

Czytaj więcej...