Zaproszenie z Olsztyna na lato - spływ kajakowy

Oddział SSP "IUSTITIA" w Olsztynie zaprasza brać prawniczą na organizowany przez nas w dniach 14 – 16 czerwca 2013 roku ( a  dla chętnych i wytrwałych już od 13 czerwca )

 VII spływ kajakowy  (S)pływający §

 
Po przygodzie z Krutynią, Łyną, Marózką, Pisą i Wadągiem, które niewątpliwie zapadły uczestnikom dotychczasowych spływów w pamięć z różnych powodów, wracamy do przeszłości i udajemy się do Krutyni, by dokończyć to, co niedokończone pozostaje od 5 lat.

Czytaj więcej...

Akcja propagandowa Ministra Sprawiedliwości: "Ten sąd zmieni nazwę" ???

Minister Sprawiedliwości dba o właściwy odbiór swojej "reformy" polegającej na likwidacji 79 sądów rejonowych. W ministerstwie opracowano plakacik propagandowy mający wmówić obywatelom, że mimo zniesienia sądu nic się nie zmienia i sąd istnieje nadal. "Ten sąd ZMIENI NAZWĘ. Zmiana ta POZYTYWNIE wpłynie na funkcjonowanie sądu oraz na Państwa dostęp do niego" - woła do obywateli minister. Właściwie nie wiadomo, czy minister, bo plakacik jest niepodpisany.

Oczywiście na plakaciku nie ma wzmianki o tym, że do prezesa sądu obywatel nie będzie miał już dostępu, bo prezesa nie będzie. Nie wyjaśnia plakacik, jaki to "pozytywny" wpływ ma zmiana samej tylko nazwy na funkcjonowanie sądu - już Szekspir pisał, że "to, co zowią różą, pod inną nazwą równie by pachniało". Za to może obywatele uwierzą, że ZNIESIENIE SĄDU jest tylko zmianą nazwy...

Czytaj więcej...

Konferencja "Iustitii" i kwartalnika o kosztach w sprawach cywilnych

     W dniu 30 listopada 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja, której tematem były "Nowe zasady w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym". Została ona zorganizowana przez Redakcję Kwartalnika Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" oraz Wydawnictwo C.H. Beck. Za stronę merytoryczną odpowiadał Zespół Prawa Cywilnego SSP "Iustitia".

Czytaj więcej...

Podręcznik szkolny obraża polskich sędziów - "Iustitia" żąda wycofania go z użytkowania

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" otrzymało egzemplarz podręcznika do nauki przedmiotu "Wiedza o społeczeństwie". Podręcznik, którego autorami są Elżbieta Dobrzycka i Krzysztof Makara, przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum, zatem 13 - 15 latków.

     Podręcznik zawiera bardzo ciekawą ocenę polskich organów konstytucyjnych. Sejm, Senat, Radę Ministrów traktuje z szacunkiem. Sądy - w ocenie autorów - na szacunek już nie zasługują. Sędziowie bowiem tolerują w swoim środowisku sędziów złych i skorumpowanych, kierują się klanową solidarnością, a nadto pracują opieszale i leniwie, a to dlatego, że ich wynagrodzenia nie zależą od ilości wydawanych wyroków.

     Powyższe "rewelacje" przekazywane młodzieży, które niewątpliwie wpłyną na wychowanie kolejnego pokolenia naszego społeczeństwa - i nie będzie to wychowanie w duchu szacunku dla prawa i wymiaru sprawiedliwości - sprawiły, że SSP "Iustitia" zwróciła się do Minister Edukacji Narodowej z wnioskiem o niezwłoczne wycofanie podręcznika ze szkół.

      A oto treść naszego wniosku.

Czytaj więcej...

55. Doroczne Zgromadzenie IAJ-UIM i EAJ w Aleksandrii

     W dniach 11 – 15 listopada 2012 r. w Aleksandrii k. Waszyngtonu odbyło się 55 doroczne Zgromadzenie Światowej Unii Sędziów (IAJ-UIM). Jak zawsze towarzyszyły mu zebrania czterech grup regionalnych. Obecni byli przedstawiciele ponad 50 organizacji sędziowskich. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” było reprezentowane podczas obrad IAJ-UIM oraz jej regionalnej grupy europejskiej (European Judges Association - EAJ) przez wiceprezesa Łukasza Piebiaka. Również jak co roku spotkały się stałe, istniejące w ramach IAJ-UIM cztery stałe Komisje Robocze.

Czytaj więcej...

Spotkanie Rady Administracyjnej MEDEL w Bukareszcie

W dniach 09 – 10 listopada 2012 r. w Bukareszcie odbyło się spotkanie Rady Administracyjnej MEDEL. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” było reprezentowane przez członka zarządu Annę Adamską – Gallant.

W ramach spotkania odbyła się konferencja poświęcona pozycji i roli krajowych rad  sądownictwa i prokuratury. W jej trakcie debatowano o pozycji ustrojowej rad sądownictwa i prokuratury, w tym ich relacji z ministrem sprawiedliwości. Uczestnicy byli zgodni co do tego, że władza sądownicza musi mieć swoje przedstawicielstwo, które będzie ją reprezentowało w stosunku do innych władz.

Czytaj więcej...