"Iustitia" apeluje o pełny dostęp sędziów do programów prawniczych

Zespół ds. Informatyzacji Sądów „Iustitii” zwrócił się do Dyrektora Centrum Zakupów dla Sądownictwa w Krakowie o rozważenie możliwości zakupienia dla jednostek sądownictwa, oprócz oprogramowania oferowanego przez Wolters Kluwer Polska S.A. („Lex”), również oprogramowania z systemem informacji prawnej oferowanego przez C.H. Beck („Legalis”) i LexisNexis Polska („Lex Polonica”).

W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę ramową wyłącznie z jednym dostawcą takiego oprogramowania tj. Wolters Kluwer Polska S.A. („Lex”), pozbawiając tym samym sędziów i innych  pracowników sądownictwa istniejącej dotychczas w przeważającej części sądów możliwości dostępu do innych systemów informacji prawnej, a tym samym  do znacznej części dostępnej na rynku literatury prawniczej, tj. komentarzy do aktów prawnych, monografii i piśmiennictwa prawniczego, a także baz orzecznictwa sądowego.

Czytaj więcej...

Pensum sędziowskie wg wzorców niemieckich

W związku z organizacją uroczystej konferencji „E – protokół a wymiar sprawiedliwości” będziemy gościć w dniach 31.03.-1.04.2014 r. Sędziego Sądu Apelacyjnego z Drezna Alexandra Klercha. Pan Sędzia w dniu 31 marca 2014r. podczas konferencji wygłosi wykład na temat niemieckiego systemu nagrywania rozpraw oraz zademonstruje praktycznie sposób nagrywania rozpraw przez niemieckich sędziów.

Z kolei w dniu 1 kwietnia 2014r. o godz. 9.30  w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100, w sali 475, zaplanowane jest spotkanie Pana Sędziego Klercha z polskimi sędziami. Tematem naszego spotkania będzie „Pensum sędziowskie”.

Czytaj więcej...

Konkurs ELSA na glosę

27 lutego 2014 roku w Auli Reprezentacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się Gala Finałowa XVII Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, której jednym z honorowych patronów było SSP „Iustitia”. Stowarzyszenie na Gali reprezentował Członek Zarządu Stowarzyszenia Andrzej Skowron – Przewodniczący Zespołu ds. Prawa Karnego.

Zwycięstwo w konkursie odniosła Danuta Zarzeczna, studentka Uniwersytetu Opolskiego - autorkę glosy z zakresu prawa finansowego.

Oto relacja z gali konkursowej.

I Memoriał Tadeusza Szewioły

W celu upamiętnienia zmarłego w grudniu 2013 r. Tadeusza Szewioły, wieloletniego Prezesa Oddziału SSP Iustitia we Wrocławiu, Zarząd Oddziału we Wrocławiu SSP „Iustitia” zaprasza na I Memoriał Tadeusza Szewioły. W programie: turnieje koszykówki, tenisa stołowego i ringo, które zostaną rozegrane 11 kwietnia 2014 r. w sali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół r 1 w Trzebnicy, ul. Wojska Polskiego 17. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 15.

Szczegóły dostępne tutaj.

 

Zakończenie prac nad nowelizacjami u.s.p.

Zakończyły się prace parlamentarne nad trzema istotnymi nowelizacjami ustawy o ustroju sądów powszechnych, dotyczącymi: reaktywacji małych sądów (sejmowy druk nr 1509), obniżenia wynagrodzenia za czas choroby (sejmowy druk nr 1502) i zmiany drogi do nominacji sędziowskiej (sejmowy druk nr 1639). W dniu 24 marca wszystkie trzy projekty były przedmiotem głosowania na posiedzeniu plenarnym Sejmu, a po przyjęciu większości poprawek Senatu zostały w dniu 17 marca przekazane Prezydentowi RP.

Czytaj więcej...

Spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej

W dniu 3 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie „Iustitii” z przedstawicielami Komisji Europejskiej. „Iustitię” reprezentowali Prezes Maciej Strączyński, Członek Zarządu Hanna Kaflak-Januszko, Prezes Oddziału w Warszawie Łukasz Piebiak oraz wiceprezes Oddziału w Warszawie Monika Gajdzińska-Sudomir. Krajową Radę Sądownictwa reprezentowała Iustitianka Katarzyna Gonera, byliśmy więc naprawdę w silnej grupie. Jak się okazało, po ocenie spotkania ubiegłorocznego (wtedy „Iustitię” reprezentowali Maciej Strączyński i Łukasz Piebiak i spotkaniepolegało głównie na udzielaniu informacji przedstawicielom KE) uznała „Iustitię” za obiektywne źródło wiadomości o polskim wymiarze sprawiedliwości - źródło, które nie będzie chwaliło sukcesów resortu i opowiadało o planach strategicznych, lecz poinformuje jasno, gdzie są problemy.

Czytaj więcej...