ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Zmiana miejsca szkolenia z ul. Długiej na Al. Solidarności 77 w Warszawie

Bezpośrednie stosowanie prawa UE w postępowaniu karnym – dyrektywy wdrożone i postępowanie w przypadku nierzetelnej implementacji

29 marca 2022 r., Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77, Warszawa

Program:

9:30 – Otwarcie – dr hab. Marcin Wiącek, prof. UW, Rzecznik Praw Obywatelskich

9:40 – Keynote – SSN prof. dr hab. Paweł Wiliński, UAM

Część I Moderacja: dr Piotr Zakrzewski, BRPO, UKSW

10:15 – Sądowe stosowanie decyzji ramowych i dyrektyw w postępowaniach karnych (reguły ogólne, praktyczne zastosowanie) – prof. dr hab. Monika Szwarc, INP PAN

10:45 – Prawa dzieci w postępowaniu karnym (dzieci jako pokrzywdzeni, składający zawiadomienie o przestępstwie i jako podejrzani) – adw. dr Marcin Mrowicki, BRPO, UW

11:15 – Prawa pokrzywdzonych, także w aspekcie dostępu do pełnomocnika i tłumaczenia – SSO Dariusz Mazur, SO w Krakowie

11:45 – Prawo do tłumaczenia – adw. Michał Hara, BRPO

12:10 – Domniemanie niewinności i prawo do obecności na rozprawie a zmiany w polskim k.p.k. – dr hab. Wojciech Jasiński, UWr

12:40 – Pytania, dyskusja 13:00 – 14:00 Lunch 2

14:00 – Keynote 2 – dr Filip Skawiński, Komisja Europejska

Część II Moderacja: adw. Marek Tatarczuk, BRPO

14:15 – Orzecznictwo TSUE dot. praworządności i jego wpływ na postępowanie karne – dr hab. Maciej Taborowski, BRPO

14:45 – Prawo do adwokata – adw. dr Justyna Głębocka, UW

15:15 – Prawo do obrony z urzędu – adw. Michał Hara, BRPO

15:45 – Prawo do informacji w postępowaniu karnym – adw. Marcin Wolny, HFPC

16:15 – Dostęp do danych telekomunikacyjnych przez służby państwowe – r.pr. Mirosław Wróblewski, BRPO

16:45 – Pytania, dyskusja

17:15 – Zakończenie – SSO dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ, Iustitia; dr hab. Maciej Taborowski, BRPO

Zapisy

Program

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content