ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Zespół ds. Szkoleń

Agnieszka BuraczewskaPrzewodnicząca: Agnieszka Buraczewska

Kontakt mailowy: zespol.szkolenia@iustitia.pl

Ramowy PROGRAM DZIAŁANIA zespołu:
  1. rozpoznanie potrzeb szkoleniowych sędziów (badanie ankietowe), stworzenie platformy szkoleń w celu ułatwienia przepływu informacji;
  2. pozyskiwanie funduszy przeznaczonych na finansowanie szkoleń i konferencji;
  3. współdziałanie Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury, instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności szkoleniowej oraz innych form doskonalenia zawodowego;
  4. pobudzanie aktywności oddziałów poprzez organizowanie szkoleń dla kilku oddziałów bądź szkoleń ogólnopolskich;
  5. opracowywanie programów i organizowanie szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego;
  6. prowadzenie działalności wydawniczej związanej m.in. z publikacją materiałów pokonferencyjnych;
  7. opracowanie informacji dotyczącej bibliotek i ich dostępności dla sędziów i stron, a także zabieganie o jednakowy dostęp do pełnych programów prawniczych dla wszystkich sędziów.

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content