ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Zespół ds. Prawa Cywilnego

Anna Wypych-KniećPrzewodnicząca: Anna Wypych – Knieć (Warszawa)

Kontakt mailowy: zespol.cywilny@iustitia.pl.

Założenia zespołu:

Zespół Prawa Cywilnego skupia swoją działalność nad prawem cywilnym materialnym i procesowym oraz regulacjami ustrojowymi w zakresie jakim dotyczą sędziów orzekających w szeroko rozumianych sprawach cywilnych.

Celem Zespołu jest przedstawianie stanowiska sędziów odnośnie obowiązujących i projektowanych regulacji prawa cywilnego. Realizacja tego założenia dokonuje się przez opiniowanie projektów aktów prawnych, udział w pracach legislacyjnych oraz organizowanie konferencji tematycznych lub przygotowywanie raportów.

Wszystkich zainteresowanych problematyką prawa cywilnego, szczególnie w ujęciu praktycznym, zachęcamy do współpracy.

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content