ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Zespół ds. Międzynarodowych

Tomasz Posłuszny
Przewodniczący: Tomasz Posłuszny (Lublin)

Kontakt mailowy: zespol.miedzynarodowy@iustitia.pl

Plan pracy Zespołu:

I. Kontynuacja dotychczasowych działań Zespołu Międzynarodowego, w szczególności:
1.udział w pracach EAJ (Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów), a w szczególności w dalszych pracach grup tematycznych zwanych Study Commissions – opracowywanie raportów i przedstawianie aktualnej sytuacji sądownictwa w Polsce;
2. udział w pracach MEDEL – w formie opracowań i raportów internetowych, jak również w spotkaniach tej organizacji;
3. udział w konferencjach Stowarzyszenia Memorandum;
4. kontynuacja udziału w wymianach międzynarodowych w ramach EJTN.
II. Nowe działania:
1. udział przedstawicieli Iustitii w spotkaniach organizowanych przez OHIM Europejski Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego;
2. reagowanie na bieżące zmiany w sytuacji sędziów i sądownictwa krajów UE oraz na świecie;
3. nawiązanie współpracy z Polsko – Niemieckim Stowarzyszeniem Sędziów;
4. wymiana doświadczeń w zakresie postępowania dyscyplinarnego dotyczącego sę ędziów w systemie prawa common-law oraz europejskich systemach kontynentalnych.

Iustitia Europa

 

Iustitia Swiat

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content