Zawieszenie sędzi za wydane orzeczenie było nielegalne – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Sędzia uchyliła wyrok sądu niższej instancji, gdyż w jego składzie zasiadała osoba powołana na wniosek upolitycznionej KRS. Przedstawiono jej zarzuty kwestionowania statusu sędziego, a prezes sądu zarządził miesięczną przerwę w czynnościach służbowych.

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że może skontrolować zarządzenie prezesa o przerwie, gdyż jest ono aktem z zakresu administracji publicznej. Sam prezes sądu działa bowiem w tym układzie jako organ administracji, a sędzia nie podlega mu służbowo.

Sąd administracyjny stwierdził, że niedopuszczalne jest dyscyplinowanie sędzi za jej działalność orzeczniczą, w tym za badanie prawidłowości składu sądu. Takie działanie jest nie do pogodzenia z wymogami państwa prawa oraz niezawisłości i nieusuwalności sędziów.

Po raz pierwszy sąd administracyjny uchylił zarządzenie prezesa sądu w sprawie miesięcznej przerwy w czynnościach służbowych sędziego, uznając się wcześniej za właściwy do kontroli tego aktu (sprawa III SA/Gd 1173/21). Uczestnikiem postępowania było FOR. Fundacja udzieliła skarżącej wsparcia prawnego.

https://for.org.pl/pl/a/9337,komunikat-for-4/2023-wysoka-inflacja-w-polsce-to-dzielo-rpp-kopia-2d9a8d