Uchwała Sędziów Apelacji Gdańskiej w sprawie destrukcyjnej polityki informacyjnej dot. sądów

UCHWAŁA Nr 4

z 1 marca 2018 r.

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec nieprawdziwej i destrukcyjnej polityki informacyjnej dotyczącej funkcjonowania sądów w Polsce.

Nie zgadzamy się również na represyjne działania w stosunku do sędziów wydających „niewłaściwe” – zdaniem władzy – orzeczenia, a także na dowolną, nietransparentną i dyskryminującą praktykę nieprzedłużania możliwości orzekania przez sędziów.

Stoimy na stanowisku, że sędziowie mają prawo, a niekiedy nawet obowiązek zabierania głosu w debacie publicznej w sprawach dotyczących ochrony zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w uchwałach Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE – opinia nr 3 z 2002r. pkt 34; opinia nr 18 z 2015r. pkt 41), w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (m.in. sprawa Baka przeciwko Węgrom, wyrok z 27 maja 2014r., skarga nr 20261/12), a także w § 4 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych.