Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich ws. zagrożeń niezawisłości sędziowskiej

W dniu 12 lutego 2017 r. cztery stowarzyszenia sędziowskie przyjęły następujące stanowisko w przedmiocie zagrożeń niezawisłości sędziowskiej związanych z działalnością prokuratury.

Stanowisko stowarzyszeń sędziowskich

w przedmiocie zagrożeń niezawisłości sędziowskiej związanych z działalnością prokuratury

Wyrażamy zaniepokojenie w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi przebiegu procesu z oskarżenia ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i jego rodziny. Tuż przed zakończeniem tego procesu prokurator wszczął postępowanie karne dotyczące decyzji procesowej sędziego i powołując się na ten fakt złożył wniosek o wyłączenie sędziego od orzekania w sprawie śmierci Jerzego Ziobry. Takie działanie stanowi oczywistą i bezprecedensową próbę nacisku na niezawisłego sędziego. Do tej pory podobne zachowania były stosowane wyłącznie przez strony zmierzające do nieuzasadnionego przedłużania postępowań sądowych. W przypadku zmiany sędziego proces karny musi toczyć się od początku.

Popieramy również stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z 10 lutego 2017 r. w przedmiocie zagrożeń niezawisłości sędziowskiej związanych z działalnością prokuratury.Zarządy:

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”                    Stowarzyszenia Sędziów Themis                  

Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych                                  Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych 

                        w Polsce                                                                    Pro Familia