ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Uchwała Zebrania Delegatów w Mszczonowie – apel o ujawienie materiałów związanych z kandydatami do nowej KRS

Uchwała nr …

w sprawie jawności dokumentacji i postępowań

dotyczących kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca się do Marszałka Sejmu RP o zachowanie pełnej jawności postępowania i dostępności dla opinii publicznej do wniosków, informacji o kandydatach oraz wykazów osób popierających kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, tworzonej na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

Postulujemy o merytoryczne i jawne formuły prac prowadzonych przez najwyższe organy państwa. Ocena niekonstytucyjności i wadliwości przyjętej nowelizacji ustawy o KRS pogłębiona jest brakiem pełnego dostępu dziennikarzy, organizacji pozarządowych i społeczeństwa do dokumentacji tej procedury.

Zebranie Delegatów przypomina, że jakakolwiek objęta tajemnicą wymiana dokumentów i stanowisk dotyczących jawnych kandydatur na funkcje publiczne nie daje się pogodzić z zasadą jawności działań władzy i administracji państwowej.

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content