ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Uchwała Zarządu SSP Iustitia z 13 maja 2022 r. w sprawie wyboru sędziów do neoKRS.

Sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów powinna stać Krajowa Rada Sądownictwa (art. 187 Konstytucji RP).

Dziś partia rządząca, wybierając do nowego składu Krajowej Rady Sądownictwa sędziów przez siebie wskazanych, skompromitowanych, wbrew Konstytucji i wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka po raz kolejny pokazała, że za nic ma Konstytucję, traktaty europejskie i zwyczajną ludzką przyzwoitość. Liczy się tylko władza.

Niestety podobny poziom „poszanowania prawa” i służalczości politycznej zaprezentowało kilkunastu sędziów, którzy zgodzili się brać udział w tym kolejnym politycznym zamachu stanu na niezależność sądów i rządy prawa w Polsce. Zdeptali oni zasady godności i uczciwości sędziowskiej, którymi – zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim – mieli się kierować.

Tzw. neoKRS już w poprzedniej kadencji udowodniła, że nie zamierza wywiązywać się ze swojego obowiązku ochrony niezawisłości sędziowskiej, stając się wykonawcą woli politycznej. Wybrana dziś rada stanowi jej oczywistą kontynuację. Z tego względu nie może zostać uznana za organ wskazany w art. 187 Konstytucji RP, a powołania sędziowskie z jej udziałem muszą być uznane za polityczne i sprzeczne z prawem polskim i europejskim.

Oświadczamy, że jako sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, a zarazem przedstawiciele Państwa Polskiego, będziemy stać na straży Konstytucji i zapisanych w niej praw i wolności obywatelskich. My dochowamy swojego ślubowania, by służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content