ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Tymczasowe aresztowanie – środek zapobiegawczy czy środek represji?

13-12-2021 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz przy udziale Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja „Tymczasowe aresztowanie – środek zapobiegawczy czy środek represji?”, na której zaprezentowano wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych wśród sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, dotyczące stosowania tymczasowego aresztowania. Warto podkreślić, że były to pierwsze w Polsce tego typu badania, obejmujące swoim zasięgiem cztery grupy zawodowe: sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych.

Prezentowana monografia, stanowiąca pokonferencyjny zbiór wystąpień prelegentów, jest kolejną pozycją z serii BIBLIOTEKA IUSTITIA, która realizuje cele statutowe Stowarzyszenia.

Zespół ds. Prawa Karnego, dostrzegając wyraźnie niebezpieczne zjawisko stałego wzrostu liczby tymczasowych aresztowań w Polsce od 2017 r., podjął próbę zbadania przyczyn tego niepokojącego trendu oraz poszukiwania rozwiązań problemu zbyt częstego sięgania po instytucję tymczasowego aresztowania. Przeprowadzone badania empiryczne jednoznacznie pokazują, że tymczasowe aresztowanie coraz częściej zaczyna antycypować karę pozbawienia wolności. Stowarzyszenie nie może pozostać obojętne na tego typu zagrożenia w obszarze praw człowieka.

„Iustitia” wyraża podziękowanie wszystkim uczestnikom badań. Dzięki zaangażowaniu tak dużej liczby respondentów udało się uzyskać niezwykle wartościowy materiał badawczy, który pozwolił na zdiagnozowanie praktyki stosowania tymczasowego aresztowania oraz zaprezentowanie możliwych rozwiązań, które pozwolą odwrócić niebezpieczny dla praw i wolności obywateli znaczny wzrost liczby stosowanych tymczasowych aresztowań w Polsce od 2017 r.

Cała książka do pobrania jako plik pdf

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content