ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Stanowisko Zarządu SSP Iustitia wobec działań Przemysława Radzika i Piotra Schaba w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

Warszawa, 6 sierpnia 2022 r.

STANOWISKO WOBEC DZIAŁAŃ  PRZEMYSŁAWA  RADZIKA I PIOTRA SCHABA W SĄDZIE APELACYJNYM W WARSZAWIE

Pismami z 5 sierpnia 2022 roku Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Przemysław Radzik, działając w zastępstwie Piotra Schaba, poinformował sędziów II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie: Ewę Gregajtys i Ewę Leszczyńską – Furtak o Ich przeniesieniu, wbrew woli, do III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Decyzja powołanego przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę kierownictwa Sądu Apelacyjnego w Warszawie zapadła z oczywistym i rażącym naruszeniem prawa. W sposób niezrozumiały, mimo że dotyczy sędziów sądu apelacyjnego, odnosi się do opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie. Zapadła w sposób całkowicie ignorujący art. 22a § 1 § 4a i § 4c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dotyczy kluczowego z punktu widzenia interesów rządzących wydziału, zajmującego się kontrolą odwoławczą orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczących m. in. zarządzenia kontroli operacyjnej na wniosek Szefa CBA, Szefa ABW czy niszczenia materiałów operacyjnych.

Ingeruje w pracę wydziału, w którym już aktualnie orzeka: członek wadliwej KRS, 3 prezesów sądów, 4 rzeczników dyscyplinarnych, 2 sędziów dyscyplinarnych, 3 prezesów sądów – zawdzięczających swoje dodatkowe funkcje i apanaże Ministrowi Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu Zbigniewowi Ziobro lub osobom z nim powiązanym – 11 sędziów zaopiniowanych przez wadliwą KRS (w tym 9 już nominowanych przez Prezydenta RP) .

Nie została podyktowana potrzebami orzeczniczymi sądu, skoro w ostatnim czasie kierownictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie poszukiwało, także w sądach niższego rzędu, w tym poza Warszawą,  sędziów gotowych podjęcia się orzekania  w wydziale.

Eliminuje z pracy w II Wydziale Karnym sędziów z wieloletnim doświadczeniem w rozstrzyganiu najpoważniejszych spraw karnych, przenosząc Ich do orzekania w sprawach o zupełnie innej specyfice i w innej procedurze. Odsuwa od wyrokowania w dotychczas rozpoznawanych sprawach sędziów stosujących Konstytucję RP, respektujących orzeczenia trybunałów europejskich: ETPCz i TSUE.

Uniemożliwia Obywatelom rozpoznanie spraw w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego przez składy sądu ukształtowane legalnie, w sposób zgodny z Konstytucją RP i standardami europejskimi.

Nielegalna decyzja Przemysława Radzika i Piotra Schaba stanowi oczywistą szykanę i odwet na sędziach stosujących prawo europejskie. Decyzja ta pokazuje, że dzięki politycznemu kierownictwu sądów możliwe jest szykanowanie sędziów w inny sposób, niż poprzez postępowania dyscyplinarne. Dopóki istnieje polityczna Krajowa Rada Sądownictwa i politycznie powoływani są prezesi sądów, nie są spełnione w Polsce minimalne gwarancje niezawisłości sędziów.

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content