ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie projektowanej zmiany ustawy o zgromadzeniach – w sprawie zmiany ustawy o zgromadzeniach

W związku z wysłuchaniem publicznym dotyczącym projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk sejmowy nr 35), wyznaczonym na dzień 7 marca 2012 r., Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” popiera stanowisko w tej sprawie przedstawione w piśmie do Marszałka Sejmu z 14 lutego 2012 r. przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Proponowane rozwiązania w nadmierny sposób ograniczają wolność organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach, gwarantowaną przez art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt ww. ustawy zdaje się stanowić kolejny przykład interwencji legislacyjnej związanej z bieżącymi wydarzeniami. Nie zgadzamy się jedynie z postulatem HFPC przekazania do sądów powszechnych skarg na decyzję wojewody w przedmiocie odwołania od zakazu odbycia zgromadzenia, albowiem sądy administracyjne są o wielokroć mniej obciążone wpływem spraw od sądów powszechnych. Dostrzegamy konieczność usprawnienia procedury zmierzającego do szybszego rozpoznawania skarg w tym przedmiocie, jednak nie wymaga to przekazywania tych spraw do sądów powszechnych. W pozostałym zakresie popieramy wszystkie uwagi przedstawione przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

 

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content