ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Stanowisko Zarządu SSP Iustitia – Oddział w Warszawie w sprawie przenoszenia sędziów

Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w pełni popiera stanowisko wyrażone w uchwale zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 26 sierpnia 2012 r. Budzi najwyższe zaniepokojenie sytuacja, w której przedstawiciel władzy wykonawczej – czynny polityk partii sprawującej władzę – może dysponować nie podlegającą żadnej kontroli kompetencją do wpływania na sędziów, którzy z różnych przyczyn mogą być zmuszeni do zmiany miejsca wykonywania służby. Samo istnienie takiej kompetencji prowadzi do możliwości naruszenia zasady konstytucyjnej równowagi władzy sądowniczej i władzy wykonawczej oraz niezależności obu tych władz – na korzyść władzy wykonawczej, co nie może mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa.

 

 

W tej sytuacji Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” przyłączając się do wniosków zawartych w ww. uchwale popiera wszelkie działania sędziego Janusza Pelczarskiego mające na celu nie tylko uwzględnienie jego wniosku ale i spowodowanie, by w również inni sędziowie, którzy znajdują się tak jak i on lub znajdą w przyszłości w sytuacji życiowej wymagającej zmiany miejsca wykonywania czynności służbowych, mogli liczyć na rzetelne rozpoznanie i uwzględnienie wniosku o przeniesienie – oczywiście w miarę możliwości wynikających z konieczności racjonalnego gospodarowania kadrami (wolny etat w sądzie, do którego chce się dany sędzia przenieść).

 

Sprzeciwiamy się praktykom sprowadzającym się nie tylko do nierównego traktowania osób pozostających w takiej samej sytuacji i podejmowaniu decyzji wedle nieznanych nikomu poza decydentem kryteriów, ale wręcz traktowaniu sędziów jak znanej z historii grupy chłopstwa pańszczyźnianego przywiązanych do swego miejsca służbowego, jak oni do ziemi i nie mogących się wyzwolić bez zgody feudała. Ten stan rzeczy powoduje nie tylko zrozumiałą frustrację sędziów, co może w konsekwencji odbić się na sposobie wykonywania przez nich czynności służbowych lub też spowodować rezygnację ze służby sędziowskiej tych z nich, którzy z przyczyn osobistych muszą zmienić miejsce swej pracy. Ta ostatnia sytuacja powoduje wymierne straty dla wymiaru sprawiedliwości wynikające nie tylko z utraty doświadczonego sędziego zasilającego inny zawód prawniczy, na którego przygotowanie do pracy podatnik poniósł bardzo wysokie nakłady ale i dezorganizację pracy w sądzie, który sędzia opuszcza skoro procedura nominacyjna nowego sędziego w chwili obecnej znacznie przekracza rok, a w przyszłości – jeżeli nie nastąpią pilnie zmiany ustawowe i organizacyjnej – potrwa jeszcze dłużej. W efekcie sprawy pozostawione przez doświadczonego sędziego leżą oczekując na następcę, który w początkowym okresie służby również nie będzie tak sprawny jak doświadczony sędzia, który został zmuszony do rezygnacji ze swej pracy.

To wszystko są koszty, których stosunkowo łatwo uniknąć pilnie nowelizując przepisy, a do czasu dokonania tego uwzględniając uzasadnione wnioski sędziów o przeniesienie, o co niniejszym w interesie wymiaru sprawiedliwości apelujemy.

(uchwała Zarządu SSP Iustitia – Oddział w Warszawie z 26 sierpnia 2012 r.)

 

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content