Spotkanie z przedstawicielem ambasady amerykańskiej

W dniu 14 września 2016r. na prośbę strony amerykańskiej odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Prezes Iustitii Krystian Markiewicz, członek Zarządu Iustitii Arkadiusz Tomczak oraz Steven Bremner, drugi sekretarz do spraw politycznych ambasady USA w Warszawie. Tematem rozmów było przestrzeganie praw człowieka.