ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna Stowarzyszenia

Stowarzyszenie stara się na bieżąco informować o swoich działaniach, sprawach organizacyjnych i stanowiskach zajmowanych wobec wszystkich istotnych dla wymiaru sprawiedliwości problemów.

Najszybsze kanały informacji to profile na portalach społecznościowych, na Facebooku:

https://pl-pl.facebook.com/sedziowie

oraz na Twitterze: https://twitter.com/JudgesSsp

oraz na Instagramie: https://www.instagram.com/iustitiapolska/

Najbardziej miarodajnym źródłem informacji o Stowarzyszeniu jest oficjalna strona internetowa:

http://iustitia.pl/

Niezależnie od tego członkowie Stowarzyszenie, co najmniej raz w miesiącu, otrzymują elektroniczny biuletyn rozsyłany drogą mailową  – Informacyjna Sieć Iustitii (ISI).

Członkowie mają także możliwość otrzymywania codziennych raportów z monitoringu mediów. Obejmują one nie tylko materiały prasowe, radiowe i telewizyjne, ale także przegląd dotyczących „Iustitii” wpisów w mediach społecznościowych.

Dyskusje dotyczące ważnych dla nas spraw odbywają się na internetowym Forum, do którego dostęp mają tylko członkowie Iustitii www.forum.iustitia.pl

Prawo otrzymywania komunikatów ISI, codziennego przeglądu mediów oraz prawo do udziału w forum internetowym ma każdy członek „Iustitii”, który sobie tego zażyczy. Musi tylko posiadać adres mailowy w prowadzonej przez Zarząd bazy danych, gdyż taki wpis oznacza potwierdzenie jego członkostwa przez Zarząd Oddziału.

Zapraszamy członków Stowarzyszenia  do Informacyjnej Sieci Iustitii z opcją codziennego przeglądu mediów – wystarczy zgłosić to w dowolnej formie do biura Iustitii lub prezesa. Aktywacja usługi monitoringu mediów następuje po kilku dniach od zgłoszenia. W razie problemów z usługą prosimy o kontakt z biurem.

Zapraszamy też na nasze forum – wystarczy się zarejestrować. Od momentu rejestracji do momentu aktywacji konta może upłynąć jakiś czas (z reguły nie dłuższy niż kilka godzin). Wynika to z konieczności zweryfikowania czy podany przez użytkownika  adres mailowy jest przypisany w naszej bazie danych do członka Iustitii.  Dla nowych członków aktywacja usługi następuje po potwierdzeniu wystąpienia do „Iustitii” przez Zarząd Oddziału.

Przypominamy wreszcie, że komunikaty ISI mają charakter biuletynu wewnątrzorganizacyjnego. Informacje, które mają być dostępne dla wszystkich, nie tylko dla członków Stowarzyszenia, umieszczamy na stronie internetowej. Również maile z przeglądem mediów nie mogą być udostępniane publicznie – zawarta przez Stowarzyszenie umowa wymaga, aby krąg odbiorców ograniczał się do tylko do naszych członków.

Zapraszamy do korzystania z różnych form informacji Stowarzyszenia „Iustitia”!

Poczta członków „Iustitii”

Każdy członek „Iustitii” może mieć założone konto pocztowe na serwerze „Iustitii”. W sprawie założenia konta pocztowego należy się kontaktować z biurem pod adresem: biuro@iustitia.pl

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content