Sędzia Paweł Juszczyn zawieszony przez Izbę Dyscyplinarną SN

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego podjęła dziś decyzję o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyna w obowiązkach sędziego z obniżeniem mu wynagrodzenia o 40 % na czas trwania postępowania.