Sędzia Krzysztof Chmielewski wraca do orzekania. To decyzja Izby Odpowiedzialności Zawodowej z dnia 17 listopada 2022r

Decyzja zapadła na posiedzeniu niejawnym. Wydała ją jednoosobowo sędzia Barbara Skoczkowska, orzekająca wcześniej w Izbie Karnej SN.

Za co zawieszono sędziego Chmielewskiego?

Sędzia wykonał orzeczenia europejskich trybunałów i wyłączył od rozpoznania jednej ze spraw Agnieszkę Stachniak-Rogalską. Nominację do sądu okręgowego dostała z udziałem politycznej neo-KRS. Jest też prezesem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z nominacji resortu sprawiedliwości. Za to sędzia Chmielewski był odsunięty od orzekania jeszcze w grudniu 2021 r. decyzją prezesa SO w Warszawie, a w styczniu zawiesiła go Izba Dyscyplinarna.

Izba Odpowiedzialności Zawodowej wydając dzisiejszą decyzję podkreśliła:

„Próba przeniesienia sędziego, bez jego zgody, na inne stanowisko, czy też w innym wydziale, będzie stanowiło niewykonanie orzeczenia Sądu Najwyższego i winno spowodować co najmniej odpowiedzialność dyscyplinarną sędziego podejmującego taką decyzję. Tego rodzaju zastrzeżenie jest konieczne z uwagi na powtarzające się przypadki przenoszenia sędziów na inne miejsce służbowe, w sytuacji wydawania przez sądy dyscyplinarne korzystnych dla nich orzeczeń, jako dodatkowe, celowe i bezprawne dolegliwości mogące mieć wręcz charakter szykany”.

https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art37437281-sedzia-krzysztof-chmielewski-przywrocony-do-orzekania