ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

pouczenia sądowe

Pouczenia sądowe w sprawach nieletnich

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” udostępnia Państwu pouczenia sądowe w sprawach nieletnich.

Dokumenty zostały opracowane przez Zespół ds. Prawa Cywilnego.

Udostępniamy je nieodpłatnie na zasadzie licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne (CC BY-NC). Oznacza to, że wszystkie zainteresowane osoby mogą nieodpłatnie korzystać z nich korzystać, jednak nie do celów komercyjnych.

Pouczenie dla nieletniego

Pouczenie dla pokrzywdzonego

Pouczenie dla rodzica

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content