Komunikat po spotkaniu przygotowawczym „Okrągłego Stołu dla Wymiaru Sprawiedliwości"

W dniu 10 grudnia 2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" z przedstawicielami innych organizacji zawodowych poświęcone realizacji projektu „Okrągłego Stołu dla Sądownictwa i Prokuratury". Reprezentowane na nim były następujące podmioty: Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad Vocem". Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów.

więcej

Oświadczenie spotkania wstępnego Okrągłego Stołu - Wrocław, 22 października 2011 r.

     Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" oraz Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP od wielu miesięcy zwracały się o zwołanie okrągłego stołu z udziałem przedstawicieli wszystkich władz oraz środowisk prawniczych, którego celem miała być rzetelna debata o kształcie polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz systemu ochrony prawa. Podobne apele wystosowały zgromadzenia kilkudziesięciu sądów okręgowych i apelacyjnych oraz Ogólnopolskie Zebrania Przedstawicieli Sądów Okręgowych i Apelacyjnych.

Czytaj więcej...