Podpisanie dokumentu Okrągłego Stołu dla Sądownictwa

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" zaprasza na spotkanie podsumowujące cykl działań, przeprowadzanych pod nazwą "Okrągły Stół dla  Sądownictwa", które swym patronatem zaszczycił Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pan Stanisław Dąbrowski.   Spotkanie zaplanowane jest na 14 stycznia 2014 r. w siedzibie Sądu Najwyższego, w sali głównej Sądu Najwyższego, Pl. Krasińskich 2/4/6. 

Rozpoczęcie nastąpi o godz. 11.00 (oczekujemy na Państwa od 10.30).

Historia debat Okrągłego Stołu dostępna jest TUTAJ.  

Czwarta debata Okrągłego Stołu dla Sądownictwa

W dniu 20 listopada 2012 r. odbędzie się czwarta debata Okrągłego Stołu dla Sądownictwa, organizowanego pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Jak można było łatwo zauważyć, dotychczas Okrągły Stół nie cieszył się zainteresowaniem polityków, którzy jego obrady ignorowali. Jedynie przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, poseł Ryszard Kalisz nie zawiódł i uczestniczył w jednej z poprzednich debat. Jednakże na posiedzeniu ww. komisji w sprawie ustawy o okręgach sądowych z grona posłów padł głos, że potrzebne jest zorganizowanie... okrągłego stołu dla wymiaru sprawiedliwości. Obecny na posiedzeniu Prezes "Iustitii" i poseł Ryszard Kalisz przypomnieli więc posłom, że Okrągły Stół istnieje i działa od dłuższego czasu. Przewodniczący Ryszard Kalisz przypomniał im, że wszyscy otrzymali zaproszenia - do członków KSiPC wysłała je "Iustitia", a Pan Przewodniczący polecił je przekazać wszystkim posłom.

We wtorek przekonamy się, czy przedstawiciele władzy ustawodawczej będą rozmawiać o wymiarze sprawiedliwości z sędziami, czy tej, jak zazwyczaj, zatrzymają ich inne, ważniejsze sprawy.

Obrady odbędą się w Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat" w Warszawie. Poniżej przedstawiamy program obrad.

Czytaj więcej...

Okrągły Stół Dla Sądownictwa - spotkanie trzecie

W dniu 20 września 2012 r. odbyła się trzecia debata w ramach Okrągłego Stołu dla Sądownictwa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa (wiceprzewodniczący SSO Jarema Sawiński), Ministerstwa Sprawiedliwości (Podsekretarz Stanu Wojciech Hajduk), Krajowej Rady Komorniczej (wiceprezes dr Rafał Łyszczek), Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce (prezes Ewa Waszkiewicz, sekretarz dr Hanna Bzdak), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy Sądowych (zastępca przewodniczącego Anna Sołowiej, członek zarządu Ilona Sekulska-Moroz), Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów (przewodniczący Piotr Kwaka, Monika Krywow), Stowarzyszenia "Amici Curiae" (prezes mec. Wojciech Błaszczyk), Forum Obywatelskiego Rozwoju (prezes Paweł Dobrowolski), Międzyregionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pracowników  Sądownictwa (przewodniczący Waldemar Urbanowicz, Aleksandra Brzezińska, Ewelina Rzeplińska-Urbanowicz) oraz Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP (wiceprzewodnicząca Marlena Gilewicz). Stowarzyszenie Sędziów Polskich” Iustitia” było reprezentowane przez prezesa Macieja Strączyńskiego,  wiceprezesów Jolantę Korwin-Piotrowską i Łukasza Piebiaka, członków zarządu - Annę Adamską-Gallant i Jacka Przyguckiego oraz członków zespołu "Okrągłego Stołu" Hannę Kaflak-Januszko i Macieja Plaskacza.

Debata była poświęcona niezwykle istotnym problemom dotyczącym ograniczenia kognicji sądów oraz pozycji ustrojowej referendarzy, asystentów sędziów i pracowników sądów.

Czytaj więcej...

Okrągły Stół dla Sądownictwa - kolejne debaty

W dniu 20 września 2012 r. odbędzie się kolejna debata Okrągłego Stołu dla Sądownictwa pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, organizowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia". Tym razem miejscem spotkania będzie Centrum Bankowo - Finansowe "Nowy Świat" w Warszawie.

Czytaj więcej...

Apel uczestników Okrągłego Stołu dla Sądownictwa zorganizowanego z inicjatywy Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Uczestnicy Okrągłego Stołu dla Sądownictwa zwracają się z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie dialogu w ramach Okrągłego Stołu dla Sądownictwa ze wszystkimi środowiskami biorącymi udział w tej inicjatywie. Uważamy, że brak dialogu blokuje pozytywne i konieczne zmiany w wymiarze sprawiedliwości - zarówno w odniesieniu do organizacji wymiaru sprawiedliwości, jak i do jego funkcjonowania (w tym do braku dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przesądowym). Przejawem braku dialogu są ostatnie protesty społeczne związane z zapowiedzianą likwidacją sądów rejonowych, jak również liczne protesty urzędników sądowych. 

Czytaj więcej...

Okrągły Stół dla Sądownictwa

Dlaczego chcemy obrad Okrągłego Stołu? Idea projektu i program pierwszej debaty

Funkcjonowanie polskiego sądownictwa od lat spotyka się z wieloma krytycznymi uwagami zarówno ze strony sędziów i środowisk związanych z wymiarem sprawiedliwości, jak też ze strony przedstawicieli innych równorzędnych władz, mediów oraz opinii publicznej. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że brak jest spójnej przemyślanej wizji na temat docelowego modelu wymiaru sprawiedliwości. Kolejni politycy piastujący stanowisko Ministra Sprawiedliwości często negują działania swoich poprzedników.

Czytaj więcej...