Stanowisko nr 24/2016 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

 Warszawa, dn. 24 października 2016 r.

 

                                                      Stanowisko nr 24/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. zmian w obszarze regulacji postępowania karnego proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania

sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw               (Druk Sejmowy nr 851)

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wyraża dezaprobatę wobec zmian w obszarze regulacji postępowania karnego proponowanych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy nr 851).

Czytaj więcej...

Stanowisko Porozumienia nr 22/2016 dot. potrzeby dialogu społecznego oraz Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich

Warszawa, dn.1 września 2016 r.

 Porozumienie

 

Stanowisko nr 22/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

dot. potrzeby dialogu społecznego w zakresie sądownictwa i zawodów prawniczych oraz Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych z zadowoleniem przyjmuje zorganizowanie Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich oraz wyraża nadzieję, że jego obrady znacznie przyczynią się do rozwoju dialogu społecznego w zakresie sądownictwa i zawodów prawniczych.

Czytaj więcej...

Stanowisko Porozumienia nr 20/2016 dot. odmowy powołania przez Prezydenta RP kandydatów na urząd sędziego

logWarszawa, dn. 8 sierpnia 2016 r.

  

Stanowisko nr 20/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. odmowy powołania przez Prezydenta RP kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa do pełnienia urzędu sędziego

 

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z odmową powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę postanowieniem z dnia 22 czerwca 2016 r. nr 1130.9.2016 dziesięciu kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Sądu Apelacyjnego, Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego.

Czytaj więcej...

Stanowisko Porozumienia nr 21/2016 dot. działań podjętych w Turcji w stosunku do sędziów, prokuratorów i adwokatów

logWarszawa, dn. 8 sierpnia 2016 r.

 

Stanowisko nr 21/2016

Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. działań podjętych w Turcji w stosunku do sędziów, prokuratorów i adwokatów

  

Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z masowymi zwolnieniami ze służby oraz aresztowaniami sędziów i prokuratorów, do jakich dochodzi w ostatnim czasie w Turcji.

Czytaj więcej...

Stanowisko w sprawie środków na edukację prawną w budżecie na rok 2017

poPorozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych (którego Iustitia jest członkiem) przyjęło stanowisko w sprawie środków na edukację prawną w budżecie na rok 2017. W stanowisku podkreślono m.in., że sygnatariusze Porozumienia podejmowali dotychczas szereg działań edukacyjnych kierowanych głównie do młodzieży szkolnej. Jednakże najbardziej wszechstronnym, ale i efektywnym sposobem prowadzenia edukacji prawnej będzie jednak wspólna i skoordynowana działalność. Osiągnięcie tak określonego celu nie będzie jednakże możliwe bez nakładów finansowych, choćby na stworzenie materiałów dydaktycznych w formule najtrafniej dobranej do oczekiwanych efektów

poniżej pełny tekst stanowiska

Czytaj więcej...

Nowe wspólne stanowiska sygnatariuszy Porozumienia

W ostatnich dniach sygnatariusze Porozumienia Samorządów zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych wypracowali kolejne stanowiska będące efektem bieżących prac. W dniu 25 maja wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich przyjęto stanowisko nr 16/2016 dot.  zmian kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie wprowadzenia regulacji sankcji administracyjnych oraz zbiegu odpowiedzialności administracyjnej z odpowiedzialnością karną. Z treścią stanowiska można zapoznać się tutaj.

Natomiast w dniu 27 maja przyjęto stanowisko nr 17/2016 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 maja 2016 r. (DL-VI-440-4/16). Z treścią stanowiska można zapoznać się tutaj.

źródło: http://prawnicyrazem.pl/