ZBUDUJ Z NAMI NOWOCZESNE SĄDOWNICTWO!

Oddział w Warszawie

Adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa (Biurowiec „Wola Center”)

Adres korespondencyjny: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa (Biurowiec „Wola Center”)

E-mail: oddzial.warszawa@iustitia.pl

Oddział jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy – XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000129673.

Regon: 369544525

Konto bankowe:

 
Liczba członków (drugi co do wielkości Oddział w Polsce).

Obszar działania

Garwolin: Sąd Rejonowy w Garwolinie,
Grodzisk Mazowiecki: Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim,
Legionowo: Sąd Rejonowy w Legionowie,
Łosice: Sąd Rejonowy w Siedlcach – Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Łosicach,
Mińsk Mazowiecki: Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim,
Nowy Dwór Mazowiecki: Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim,
Otwock: Sąd Rejonowy w Otwocku,
Piaseczno: Sąd Rejonowy w Piasecznie,
Pruszków: Sąd Rejonowy w Pruszkowie,
Siedlce: Sąd Okręgowy w Siedlcach,

Sąd Rejonowy w Siedlcach,

Sokołów Podlaski: Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim,
Warszawa: Sąd Najwyższy,

Naczelny Sąd Administracyjny,

Ministerstwo Sprawiedliwości,

Sąd Apelacyjny w Warszawie,

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie,

Sąd Okręgowy w Warszawie,

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga,

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie,

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy,

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa,

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południa,

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ,

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia,

Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli,

Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza,

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie,

Węgrów: Sąd Rejonowy w Węgrowie,
Wołomin: Sąd Rejonowy w Wołominie,
Żyrardów: Sąd Rejonowy w Żyrardowie.

Władze oddziału

Prezes: Piotr Gąciarek,

sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
gaciarek.p@gazeta.pl

Wiceprezes Skarbnik:   Urszula Żółtak,

sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotów w Warszawie
urszula.zoltak@iustitia.pl

 

Wiceprezes: Małgorzata Pałeszniak-Gańczarek,

sędzia Sądu Rejonowego w Piasecznie

Wiceprezes:   Magdalena Taraszkiewicz-Sołtys

sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie

Wiceprezes:   Łukasz Biliński,

sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
mail: lukasz.bilinski@iustitia.pl

Wiceprezes do spraw organizacyjnych:   Łukasz Mrozek,

sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Komisarz Oddziału:   Katarzyna Wróbel-Zumbrzycka,

sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie

Kadencja władz Oddziału mija 29 września 2026 r.

Historia oddziału

Zespół założycielski Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” (wówczas pod nazwą: Stowarzyszenie Sędziów Orzekających) zawiązano w marcu 1990 r., a Stowarzyszenie utworzono (zarejestrowano) 10 lipca 1990 r. Początkowo stanowiło jedną jednostkę organizacyjną z siedzibą w Warszawie.

Po rozpoczęciu tworzenia Oddziałów Terenowych od centralnej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia kolejno odłączano województwa (według podziału obowiązującego do 1 stycznia 1999 r.): gdańskie i miejskie łódzkie – 18 kwietnia 1993 r., miejskie krakowskie, piotrkowskie i płockie – 22 czerwca 1995 r., opolskie, ostrołęckie i skierniewickie – 7 grudnia 1995 r. i katowickie – 15 czerwca 1996 r.
Pierwszą jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia przekształcono w Oddział w Warszawie (wówczas Terenowy) uchwałą Walnego Zebrania Członków SSO „Iustitia” z dnia 30 listopada 1996 r. i był to dziesiąty oddział w Polsce. Od chwili utworzenia Oddział obejmował województwo stołeczne warszawskie według podziału obowiązującego do 1 stycznia 1999 r., tj. część ówczesnego okręgu Sądu Wojewódzkiego w Warszawie (część ta odpowiadała obecnym okręgom Sądów Okręgowych w Warszawie i Warszawa Praga).
Od 29 maja 1999 r. obszar Oddziału zwiększył się o obecne okręgi Sądów Okręgowych w Radomiu i w Siedlcach, nie należące wówczas do żadnego oddziału i o Sąd Rejonowy w Gostyninie przeniesiony z Oddziału w Płocku; wszystkie zmiany nastąpiły z mocy § 36 ust. 1 Statutu.
Od 4 grudnia 1999 r. od obszaru Oddziału odłączono okręg Sądu Okręgowego w Radomiu, gdzie utworzono odrębny Oddział.
Od 19 lutego 2005 r. obszar Oddziału zwiększył się o rejon Sądu Rejonowego w Żyrardowie, przyłączony w trybie § 36 ust. 1 Statutu po rozwiązaniu Oddziału w Skierniewicach.
Od 11 marca 2006 r. od obszaru Oddziału odłączono rejon Sądu Rejonowego w Gostyninie, który powrócił do Oddziału w Płocku na wniosek członków w trybie § 36 ust. 2 Statutu. Od tego czasu Oddział działa na obecnym obszarze.
Od października 2008 r. do czerwca 2015 r. Oddział w Warszawie był największym oddziałem w Polsce, od marca 2016 r. jest  nim ponownie.
Na terenie Oddziału w Warszawie odbyło się dziewięć Zebrań Delegatów: I Wyborcze (21 listopada 1998 r. w Warszawie), III Sprawozdawcze (4 grudnia 1999 r. w Warszawie), IV Wyborcze (25 listopada 2000 r. w Warszawie i 13 stycznia 2001 r. w Jachrance), VII Wyborcze (16-18 stycznia 2004 r. w Ryni), VIII Sprawozdawcze (18-20 lutego 2005 r. w Ryni), XII Wyborcze (24-25 października 2008 r. w Zegrzu), XIII Nadzwyczajne (23 maja 2009 r. w Warszawie), XIV Sprawozdawcze (13-15 listopada 2009 r. w Zegrzu) i XVI Sprawozdawcze (4-5 marca 2011 r. w Zegrzu).
Oddział w Warszawie był gospodarzem obchodów XX-lecia Stowarzyszenia (w listopadzie 2010 r. w Warszawie).
Prezesami Oddziału w Warszawie byli: Maria Teresa Romer (VII 1990 – XII 1996, jako Prezes Stowarzyszenia), Małgorzata Jarecka (XII 1996 – III 2001), Sławomir Bielecki (III 2001 – IX 2008), Wiktor Piber (X 2008 – VI 2009), Łukasz Piebiak (VI 2009 – VI 2014), Wojciech Buchajczuk (od VI 2014 do VI 2017), Marta Kożuchowska – Warywoda (od VI 2017 do IX 2020, a obecnie Katarzyna Wróbel – Zumbrzycka (od IX 2020)

Udostępnij:

  • Zakres dat:

  • Wybór kategorii:

Skip to content